Systemair Corporate
Search
back

Q2 2019/20 - Ett starkt kvartal

Andra kvartalet, augusti – oktober 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 15,4 procent till 2 483 Mkr (2 151).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 6,0 procent (9,1).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 284 Mkr (189).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (8,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 194 Mkr (126).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,72 kr (2,42).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 271 Mkr (87).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det andra kvartalet uppgick tillväxten till 15,4 procent, varav 6,0 procent organiskt. Undantaget Norden, visar samtliga regioner god tillväxt med Östeuropa och Nordamerika i täten. Räkenskapsårets andra kvartal är normalt det resultatmässigt starkaste för Systemair. Till följd av genomförda åtgärder och ett gott kapacitetsutnyttjande i flertalet fabriker fortsatte bruttomarginalen att förbättras. Även rörelseresultatet för-bättrades och uppgick till 284 Mkr eller 11,4 procent jämfört med 189 Mkr samma kvartal föregående år. Under de senaste nio åren har Systemair visat en organisk tillväxt under samtliga kvartal med ett undantag.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

Press-releaser

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

A quarter affected by restructuring costs

Read more
Följ oss i våra sociala kanaler