Systemair Corporate
Search
back

Systemair Kapitalmarknadsdag

Systemair håller en kapitalmarknadsdag i Skinnskatteberg den 26 sept 2019. Temat är ”The strategy forward”. 

Under dagen får besökarna en chans att se den högmoderna produktionsprocessen av ventilations- och värmeprodukter i Skinnskatteberg, den största av koncernens 27 produktionsanläggningar.

Stora investeringar har gjorts under senare år i syfte att effektivisera produktionen och minska spillet i tillverkningen. Vidare får besökarna en visning av det nya Teknikcentrat där ett omfattande produktutvecklingsarbete sker och produkter testas och mäts i ljudlaboratoriet och klimatkammaren.

Systemairs Tekniska Direktör, Mats Sandór, kommer att presentera vikten av god ventilation och drivkrafterna inom branschen. Marknadsdirektör, Olle Glassel, berättar om Systemairs marknadsposition globalt och på den europeiska marknaden samt bolagets strategi för fortsatt organisk tillväxt.

Systemairs CFO, Anders Ulff, presenterar uppdaterade finansiella mål.

  • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 10% (12%) över en konjunkturcykel
  • Genomsnittlig rörelsemarginal på lägst 10% över en konjunkturcykel
  • Soliditeten ska överstiga 30%
  • Utdelning om cirka 40% (30%) av resultatet efter skatt

Dagen avslutas med att Roland Kasper sammanfattar strategin under de kommande åren och det fortsatta arbetet med att genomdriva lönsamhetsförbättringar samt kontinuerlig tillväxt.

”Under senare år har fokus legat på att förbättra lönsamheten. Flera omstruktureringar och investeringar har genomförts i syfte att nå synergier från tidigare förvärv och fortsätta växa. Vi är nu redo för att ta nästa steg i vår tillväxtresa med en rörelsemarginal på över 10%. Lönsamhetsmålet ska nås genom fortsatta effektivitetsåtgärder inom produktionsanläggningar och produktplattformar samt ökat lönsamhetsfokus”, säger koncernchef Roland Kasper.

”Systemair har konsekvent arbetat med hållbarhet inom produkter och produktionsanläggningar. Vi utvecklar hela tiden nya mer energieffektiva produkter som hjälper till att minska energianvändningen i samhället. Vi är med och gör skillnad”, fortsätter Roland Kasper.

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

Press-releaser

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

A quarter affected by restructuring costs

Read more
Följ oss i våra sociala kanaler