Systemair Corporate

Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenterades den 13 mars

Systemair AB delårsrapport Q3 2018/19 - Fortsatt god tillväxt

Tredje kvartalet, november 2018 – januari 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 2 018 Mkr (1 773).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 6,2 procent (4,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 80 Mkr (68).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (3,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 45 Mkr (42).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,86 kr (0,80).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 Mkr (67).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det tredje kvartalet uppgick tillväxten till 13,8 procent, varav 6,2 procent organiskt. De flesta regioner uppvisade god tillväxt, i synnerhet Östeuropa, Nordamerika och inom flera delar av Asien. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 80 Mkr jämfört med 68 Mkr samma kvartal föregående år.” 

Presentationen för delårsrapport Q3 (på engelska)

Delårsraporten Q3

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden, +46 222 440 00,
www.systemair.com

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Financial Reports

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

Press-releaser

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

A quarter affected by restructuring costs

Read more
Följ oss i våra sociala kanaler