Systemair Corporate

Systemair AB delårsrapport Q2 2018/19 - Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Andra kvartalet, augusti – oktober 2018 i sammandrag:

 • Nettoomsättningen ökade med 15,4 procent till 2 151 Mkr (1 864).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 9,1 procent (4,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 189 Mkr (144).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent (7,7).  Resultat efter skatt uppgick till 126 Mkr (101).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 kr (1,95).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 87 Mkr (100).

Första halvåret, maj – oktober 2018 i sammandrag:

 • Nettoomsättningen ökade med 12,5 procent till 4 164 Mkr (3 701).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 7,2 procent (4,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 334 Mkr (277).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (7,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 198 Mkr (177).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,81 kr (3,40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162 Mkr (173).

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden, +46 222 440 00,
www.systemair.com

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Financial Reports

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

A quarter affected by restructuring costs

Read more

Press releaser

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

A quarter affected by restructuring costs

Read more
Följ oss i våra sociala kanaler