Systemair Corporate
Search
back

Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenterades den 11 juni

Systemair AB delårsrapport Q4 2018/19 - Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet, februari 2019 – april 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 17,3 procent till 2 144 Mkr (1 827).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 9,3 procent (1,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 114 Mkr (5)* motsvarande en rörelsemarginal om till 5,3 procent (0,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (11).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,50 kr (0,22).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +36 Mkr (-15).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det fjärde kvartalet uppgick tillväxten till 17,3 procent, varav 9,3 procent organiskt. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 114 Mkr jämfört med 5 Mkr samma kvartal föregående år. Justerat resultat föregående år uppgick till 49 Mkr. Framförallt Västeuropa och Nordamerika uppvisade god tillväxt i perioden. Rörelseresultatet för helåret uppgår till 528 Mkr vilket därmed är det bästa i företagets historia. Under de senaste nio åren har Systemair visat en organisk tillväxt under samtliga kvartal med ett undantag.”

Presentationen för delårsrapport Q4 (på engelska)

Delårsraporten Q4

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, SE-739 30 Skinnskatteberg, Sweden, +46 222 440 00,
www.systemair.com

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Financial Reports

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

Press-releaser

A weak ending of the year.

Read more

Interim Report Q4 for the financial year 2017/18 will be published at 08:00 CET on June14, 2018.

Read more

A quarter affected by restructuring costs

Read more
Följ oss i våra sociala kanaler