Systemair Corporate
Search
back

ROLAND KASPER
VD och Koncernchef

Utbildning: Dipl. Ing. Energi och Värmeteknik, Fachhochschule Giessen, Tyskland
Tidigare: Produktchef på FläktWoods Group och ABB Ventilation Products GmbH
Innehav: 21 500
Född: 1969
Anställd sedan: 2007

ANDERS ULFF
CFO

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen Uppsala universitet
Tidigare: Revisor och konsult Ernst & Young, koncernekonomichef Systemair.
Innehav: 42 150
Född: 1967
Anställd sedan: 1999

OLLE GLASSEL
Försäljnings- och marknadsdirektör

Utbildning: Ventilationsingenjör, diplomerad marknadsekonom.
Tidigare: VD Systemair Ltd, Storbritannien, säljchef för Systemair i Sverige
Innehav: 13 200
Född: 1966
Anställd sedan: 2002

 

FREDRIK ANDERSSON
Marknadsdirektör Östeuropa och OSS

Utbildning: Magisterexamen i internationell ekonomi med ryska och tyska, Uppsala Universitet
Tidigare: Exportchef och rysslandschef Systemair, VD Fläkt Woods Ryssland.
Innehav: 24 000
Född: 1966
Anställd sedan: 2014, 1997-2012

KURT MAURER
Marknadsdirektör Produkter och VD Systemair GmbH, Tyskland

Utbildning: Dipl. Ing. (FH) Maskinteknik, Heilbronn University, Tyskland
Tidigare:Teknisk direktör Lti Lüftungstechnik; Produktutveckling, Rosenberg; Produktutveckling ebm-papst
Innehav: 77 308
Född:1959
Anställd sedan:1994

ULRIKA MOLANDER
Produktionsdirektör

Utbildning: Högskoleingenjör, Högskolan i Borås
Tidigare: VD BDX Företagen AB. Operations Director, Sapa Profiler AB
Innehav: 672
Född: 1966
Anställd sedan: 2016

 

TAINA HORGAN
Affärsutvecklingsdirektör

Utbildning: DIHM Företagsekonomi
Tidigare: Försäljnings- och marknadsdirektör, FlaktGroup
Innehav: -
Född: 1965
Anställd sedan: 2019

Följ oss i våra sociala kanaler