Systemair Corporate
Search
back

GERALD ENGSTRÖM
Styrelseordförande

Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB
Styrelsemedlem i Hanza Holding
Utbildning:Gymnasieingenjör, ekonomistudier Stockholms universitet
Tidigare: Bl a VD och Koncernchef i Systemair AB och VD i Ziehl-ebm AB
Innehav: 22 164 162 (aktierna ägs av Färna Invest AB)
Född: 1948
Invald: 1974
Oberoende: Nej

SVEIN NILSEN
Styrelseledamot

Utbildning: Ingenjör i VVS teknik från Trondheims tekniska högskola
Tidigare: Bl a marknadsdirektör för Systemair AB
Innehav: 49 261
Född: 1947
Invald: 2016
Oberoende: Ja 

PATRIK NOLÅKER
Styrelseledamot 

Styrelseordförande i AQ Group AB, Velcora Holding AB, Saferoad Group AS och Fibo Group AS, Styrelseledamot Outotec Oyj.
Utbildning: Gymnasieingenjör, Civilekonom, MBA från Maastricht School of Management
Tidigare: Bl a koncernchef på Dywidag Systems International S.a.r.l. och Alimak Hek Group samt ledande befattningar inom bl a Atlas Copco och ABB
Innehav: 4 000
Född: 1963
Invald: 2016
Oberoende: Ja

CARINA ANDERSSON
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Beijer Alma AB, BE Group AB och Gränges AB
Utbildning: Bergsingenjör från KTH
Tidigare: Ledande befattning på Sandvik AB, VD för Ramnäs Bruk AB och Scana Ramnäs AB
Innehav: 1000 
Född: 1964
Invald: 2015
Oberoende: Ja 

GUNILLA SPONGH
Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Tidigare: CFO Preem, Chef Internationella Affärer och CFO Mekonomen Group, CFO Enea och CFO CashGuard
Innehav: - 
Född: 1966
Invald: 2019
Oberoende: Ja 

 

ÅKE HENNINGSSON
Arbetstagarrepresentant

Nuvarande tjänst: Teknisk rådgivare
Innehav: 400 aktier
Född: 1957
Invald: 2015

RICKY STEN
Arbetstagarrepresentant

Nuvarande tjänst: Materialhanterare
Innehav: -
Född: 1968
Invald: 2014

Följ oss i våra sociala kanaler