Systemair Corporate
Search
back

EXPO 2020

Systemair deltar i Expo 2020, Dubai

Världsutställningen hålls mellan den 20 oktober 2020 och 10 april 2021 och har temat Connecting Minds, Creating the Future. Expo 2020 i Dubai kommer att bli den första världsutställningen någonsin i regionen. Mellan 150–180 länder väntas delta och utställningen uppskattas få omkring 20 miljoner besökare, varav en tre fjärdedelar är inresande.

Temat för den svenska paviljongen är hållbarhet

Stockholmsbaserade Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti har designat den svenska paviljongen med namnet "The Forest". The Forest bygger på idén om skogens vidsträckthet och det fria strövandet. Skogen har använts som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande. Ett fantasieggande möte mellan nordisk skog och arabisk mönsterverkan, mellan vår kultur och den kultur vi besöker. Den kommer att byggas i tre våningar med en yta på ca 3.000 kvadratmeter, vilket är ungefär samma yta som den svenska paviljongen vid Expo 2010 i Shanghai.

Expo 2020 Sponsor

Systemair är en stolt sponsor och kommer att bidra med all ventilation och luftkonditionering av den svenska paviljongen.

Följ oss i våra sociala kanaler