Systemair Corporate
Search
back

Historia

Systemair startade sin verksamhet 1974 med en banbrytande produktidé, den runda kanalfläkten, vilket gjorde att installationen blev betydligt enklare. Vårt motto blev ”Den raka vägen”, som har utvecklats från en produktidé till en affärsfilosofi. Vårt sortiment har vuxit kraftigt till att omfatta ett brett sortiment av energi­effektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftkonditionering, luftridåer och värme-produkter. Produkterna är robusta, enkla att välja, installera och använda. Vår affärsidé, som har utgångspunkt i enkelhet och pålitlighet, är att tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter av hög kvalitet. Med affärsidén som bas och våra kunder i fokus är vårt mål att vara den mest effektiva och hjälpsamma partnern när det gäller ditt inomhusklimat.

1970 och 1980-tal


1974 
Företaget grundades under namnet LHG Kanalfläkt och produktionen startade i Skinnskatteberg. Drygt 50% export till Norge.
1976 
Första egna säljbolaget LHG Kanavapuhallin i Finland.
1985 
De tyska fläktmotor­till­verkarna Ziehl-­Abegg och ebm-papst var leverantörer från start och blev delägare genom sitt svenska dotter­bolag Ziehl-ebm. Idag är ebm-papst AB näst största ägare i Systemair.
1987 
Förvärv av 50% av aktierna i RB Kanalflakt, USA och resterande 50% 2001/2002.
1989 
Förvärv av säljbolag i Danmark.
1989/91 
Förvärvades successivt det norska bolaget Jolin Produkter A/S.

1990-tal


1992 
Förvärv av då OTC-noterade Frico AB specialiserade på luftridåer och värmefläktar.
1995 
Förvärv av Environment Air i Kanada, tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder.
1996 
Förvärv av anläggning i Bouctouche i Kanada för produktion för den nordamerikanska marknaden.
1997 
Eget representationskontor i Moskva, Ryssland.
Förvärv av SCIE Systemair som var försäljnings­agent i Frankrike. Namnet valdes senare som koncernnamn.
1998/99 
Förvärv av Europair i Södertälje, tillverkare av luftdon. LTI Lüftungstechnik i Windischbuch, numera näst största produktionsenheten och centrallager. LTIs säljbolag i Storbritannien, Polen och Singapore blev de första bolagen att döpas om till Systemair.
1999/00 
Förvärv av säljbolaget APF Group i Estland, med dotterbolag i Lettland.
Etablering av representationskontor i Shanghai, Kina.

2000-tal


2000/01 
Nytt distributionscenter i Skinnskatte­berg.
Förvärv av Danvent i Danmark, som producerar ventilationsaggregat samt 75% av aktierna i UAB Alitas i Litauen.
Eget säljbolag i Turkiet under namnet Systemair.
2001/02 
Systemair blev det gemensamma namnet för hela koncernen.
Förvärv av Veab Heat Tech i Hässleholm, Auranor Aggregater i Eidsvoll, Norge samt säljbolaget Bivent i Österrike.
Säljbolag startades i Hongkong, Ungern och Irland.
2002/03 
Förvärv av säljbolaget Meijdijk ­Ventilatietechnik i Nederländerna, Klockargården i Skinnskatteberg, 26 000 m2 byggnader och 30 ha mark.
2003/04 
Förvärv av Fans&Spares i Storbritannien, Gelu, tysk luftridåtillverkare, Antlia, distributör i Schweiz och etablering av nytt säljbolag i Belgien.
2004/2005 
Etablering av säljbolag i Rumänien och Sydafrika. Produktionsanläggning i Ukmergé, Litauen startades.
2005/06 
Förvärv av Marvent, Slovenien, Multiventilacao, säljbolag i Portugal samt etablering av säljbolag i Förenade Arabemiraten, Spanien och Indien.
Gerald Engström, dåvarande VD i Systemair, utsågs till Entrepreneur of the Year i Sverige.
2006/07 
Förvärv av Altexa i Österrike och Imos i Slovakien samt tillgångarna i Matthews & Yates i Storbritannien.
2007/08 
Förvärv av Koolclima, Spanien, Climaproduct, Italien samt etablering av Systemair Software, Indien.
Systemair tilldelades Exportrådets Stora ­Exportpris.
Systemair noterades på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen.
2008/09 
Förvärv av Megcool Industries i Malaysia samt tillgångarna i Emerson Ventilation Products, USA.
2009/10 
Förvärv av Energo Plus, Slovenien, W.C. Wood, div för luftavfuktare, Kanada, ­Ravistar, Indien.
2010/11
VD Gerald Engström tilldelades i februari 2011 H.M. Konungens medalj i den 12:e storleken i serafimerordens band för framstående insatser för svenskt näringsliv.
Förvärv av det polska säljbolaget Foko,Polen, säljbolaget VKV,Tjeckien, ventialtionsbolaget Rucon,Holland, samt bolagen inom Aaldering Group, med tillverkning och försäljning av luftridåer i Tyskland samt Nederländerna. Minoritetsförvärv av Systemair AD Estland och IMoS-Systemair, Slovakien. Etablering av säljbolag i Chile.
2011/12 
Förvärv av säljbolagen DT Termo, Serbien samt Montenegro och Frivent i Tyskland. 
Förvärv av det Ryska säljbolaget Ventrade.
Förvärv Airwell i Italien, fabrik med produktion av kylmaskiner samt IAPL, Indien tillverkare av ventilationsaggregat och Kryotherm i Sverige. 
2012/13 
Förvärv av Holland Heating, tillverkare av ventilationsaggregat i Nederländerna.
Förvärv av Change’Air i Kanada, tillverkare av klassrumsaggregat.
Förvärv av 90 procent av aktierna i det turkiska bolaget HSK, ledande tillverkare av ventilationsaggregat i Turkiet.
2013/14 
Förvärv av Menerga GmbH, ledande europeisk tillverkare av ventilationsaggregat för simhalls- och komfortventilation, i Tyskland.
Förvärv av Reftec AS, leverantör av kommersiell kyla och värmepumpar, i Norge.
Förvärv av Menergas säljbolag i Österrike och Schweiz. 
Förvärv av Menergas säljbolag i Hamburg, Hannover, Berlin och Frankfurt. 
2014/15
Förvärv av Airwell i Frankrike, tillverkare av uftkonditioneringsprodukter i Frankrike.
Förvärv av Lautner Energiespartechnik GmbH i Tyskland. 
Förvärv av säljbolagen, Camair i Belgien, Airwell i Tyskland och Menerga i Norge.
2015/16
Roland Kasper utsågs till ny VD och koncernchef för Systemair AB. Gerald Engström valdes av årsstämman till ny styrelseordförande.
Den svenska verksamheten delades upp i två bolag. Bolaget Systemair AB blev ett renodlat holdingbolag med koncernstab och koncernfunktioner. Det nybildade bolaget Systemair Sverige AB bedriver produktions- och försäljningsverksamheten i Sverige.  
Vår om- och tillbyggda fabrik i Slovakien invigdes. Där producerar vi produkter för luftdistribution och brandspjäll.  
Förvärv av 75 procent av aktierna i det brasilianska bolaget Traydus som är ledande inom tillverkning av kundanpassade ventilationsaggregat och fläktkonvektorer i Brasilien.
Förvärv av Alitis som marknadsför och säljer Systemairs produkter i Vitryssland och Kaliningrad.  
Förvärv av tillverkningen av ventilationsaggregat från Kolektor Koling d.o.o. i Slovenien.
Förvärv av Menerga NV som är återförsäljare av Menergas produkter i Belgien.
Slutfört förvärv av Menerga Polska som är återförsäljare av Menergas produkter i Polen. 
2016/17
Förvärv av den tjeckiska bolagsgruppen 2VV som är ledande inom utveckling och tillverkning av ventilationsaggregat för industri och bostäder samt luftridåer för kommersiella applikationer i regionen.  
Förvärv av det tyska bolaget TTL Tür + Torluftschleier Lufttechnische Geräte GmbH, tillverkare av högkvalitativa kommersiella luftridåer.  
Förvärv av det österrikiska företaget FRIVENT Luft- & Wärmetechnik GmbH, en tillverkare av ventilationsaggregat av hög kvalitet. 

Följ oss i våra sociala kanaler