Systemair Corporate
Search
back

Hållbar strategi skapar utrymme för fortsatt tillväxt

Övergripande mål

Systemairs övergripande mål är att vara en av de ledande aktörerna inom den globala ventilationsindustrin och den mest pålitliga på varje lokal marknad.

  • Genom att vara en betydande aktör ska vi påverka och bidra till trender samt utveckling på ventilationssidan.
  • Vi ska ständigt utnyttja stordriftsfördelarna inom produktion, ­produktutveckling, logistik och försäljning.
  • Vår finansiella styrka ger oss möjlighet att gå in på nya marknader genom förvärv eller etablering. Lokal närvaro på prioriterade marknader är en hörnsten för att nå vårt mål.

Strategi

För att säkerhetsställa målet och bibehålla positionen som en av de ledande aktörerna inom den globala ventilationsindustrin har vi följande strategier:

  • Vi ska vara det mest pålitliga företaget när de gäller kvalitet, tillgänglighet och leveranssäkerhet. Genom detta skapar vi goda relationer med installatörer, ­distributörer samt konsulter och blir förstahandsvalet för våra kunder.
  • Hög produkttillgänglighet och snabb leverans genom effektiv produktion, logistik och IT-system.
  • Utveckling och expansion av den egna säljorganisationen. Innovativ produktutveckling och brett produktsortiment med fokus på energi­effektiva ventilations­produkter.
  • Väldiversifierad kundbas och stor geografisk spridning gör oss mindre utsatta vid konjunktursvängningar.
  • Tidig närvaro på tillväxt­marknader.
  • Offensiv förvärvs- och etableringsstrategi för fortsatt tillväxt.
Följ oss i våra sociala kanaler