Åtaganden och bedömningar

Externa åtaganden och bedömningar är viktiga för Systemairs kontinuerliga arbete för att vara en ansvarsfullt och hållbart företag.

Ett opartiskt och utifrån-in-perspektiv ger viktiga insikter om våra prestationer och hur vi kan förbättra oss ytterligare.

Nedan följer några exempel på externa åtaganden och bedömningar.

Systemair stödjer UN Global Compact

Systemair har åtagit sig att aktivt främja och respektera de 10 principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Systemair rapporterar i linje med Global Reporting Initiative (GRI)

Systemairs hållbarhetsrapport följer GRIs standard för Core-nivån. Ett fullständigt innehållsindex för GRI kriterier finns i vår års- och hållbarhetsrapport.

Systemair har AA i betyg från MSCI

2022 erhöll Systemair betyget AA (på en skala av AAA-CCC) i MSCIs ESG bedömning.

The use by Systemair of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Systemair by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

Systemair har certifierats som Nasdaq ESG Transparency Partner

Certifieringen signalerar ett engagemang i marknadstransparens och för att höja standarden på miljöarbete.

Systemair åtar sig att sätta vetenskaps-baserade utsläppsmål

Systemair tar ytterligare ett steg för att mildra klimatförändringarna och minska utsläppen av växthusgaser, både från den egna verksamheten och genom hela värdekedjan.

Systemair har under de senaste åren aktivt arbetat med att minska utsläppen från den egna verksamheten (scope 1 & 2).

Nu utökar vi arbetet med att bättre förstå utsläpp utanför vår egen verksamhet i värdekedjan (scope 3), för att sätta vetenskapsbaserade utsläppsmål (SBT) på både kort sikt (runt 2030) och lång sikt (så kallade netto-nollmål).