Åtaganden och bedömningar

Externa åtaganden och bedömningar är viktiga för Systemairs kontinuerliga arbete för att vara en ansvarsfullt och hållbart företag.

Ett opartiskt och utifrån-in-perspektiv ger viktiga insikter om våra prestationer och hur vi kan förbättra oss ytterligare.

Nedan följer några exempel på externa åtaganden och bedömningar.

Systemair stödjer UN Global Compact

Systemair har åtagit sig att aktivt främja och respektera de 10 principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Systemair rapporterar i linje med Global Reporting Initiative (GRI)

Systemairs hållbarhetsrapport följer GRIs 2021 standard. Ett fullständigt innehållsindex för GRI kriterier finns i vår års- och hållbarhetsrapport.

Systemair har AA i betyg från MSCI

2023 erhöll Systemair betyget AA (på en skala av AAA-CCC) i MSCIs ESG bedömning.*

Systemair har låg risk rating från Sustainalytics

I mars 2024 fick Systemair ett ESG-riskbetyg på 18,6 och bedömdes av Morningstar Sustainalytics ha låg risk att uppleva väsentliga finansiella effekter från ESG-faktorer.**

Systemair åtar sig att sätta vetenskaps-baserade utsläppsmål

Systemair tar ytterligare ett steg för att mildra klimatförändringarna och minska utsläppen av växthusgaser, både från den egna verksamheten och genom hela värdekedjan.

Systemair har under de senaste åren aktivt arbetat med att minska utsläppen från den egna verksamheten (scope 1 & 2).

Nu utökar vi arbetet med att bättre förstå utsläpp utanför vår egen verksamhet i värdekedjan (scope 3), för att sätta vetenskapsbaserade utsläppsmål (SBT) på både kort sikt (runt 2030) och lång sikt (så kallade netto-nollmål).

Systemair erhåller silvermedalj från EcoVadis

I Systemairs senaste rating erhölls en silvermedalj, vilket placerar Systemair bland de 25 procent bästa av alla företag som bedömts av EcoVadis.

EcoVadis är en standard för företags hållbarhetsrating. EcoVadis rating utvärderar kriterier inom fyra huvudområden: Miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbart inköp. Mer än 85 000 företag globalt har genomfört en EcoVadis rating.

Systemair har certifierats som Nasdaq ESG Transparency Partner

Certifieringen signalerar ett engagemang i marknadstransparens och för att höja standarden på miljöarbete.

*The use by Systemair of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Systemair by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

**In no event the rating shall be construed as investment advice or expert opinion as defined by the applicable legislation. Copyright ©2024 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. This includes information and data provided by Sustainalytics and/or its content providers. Information provided by Sustainalytics is not directed to or intended for use ordistribution to India-based clients or users and its distribution to Indian resident individuals or entities is notpermitted. Morningstar/Sustainalytics accepts no responsibility or liability whatsoever for the actions of third parties in this respect. Use of such data is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers