Våra varumärken

Våra produkter och lösningar marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga med Systemair som vårt huvudvarumärke. Förvärvade företag med egna starka varumärken fortsätter att marknadsföra sina produkter under sina respektive varumärken.

Varumärket Systemair spänner över ett brett utbud av högkvalitativa ventilationsprodukter, inklusive fläktar, luftdistributionsprodukter, luftkonditioneringsprodukter och luftbehandlingsaggregat för både komfort- och säkerhetsventilation. Vi har en stark position som en ledande tillverkare av energieffektiva ventilationsprodukter på flera geografiska marknader.

List View
Map View

Kontor och offentliga byggnader

Den bästa ventilationen är den du inte märker
Oavsett om de som besöker din fastighet är där hela dagen för att arbeta, eller om de bara passerar igenom för att handla, har de en sak gemensamt: de vill känna sig välkomna och det ska vara behagligt i lokalen. Ren, fräsch och välventilerad luft ger just den känslan.

Industrilokaler

Tuffa förhållanden såsom hög luftfuktighet, lukter, fettansamlingar samt höga arbetstemperaturer under lång tid. Dessa parametrar samt kravet på hög noggrannhet är det som skiljer industriella tillämpningar från övriga tillämpningar. Utöver de utmanande arbetsförhållandena måste medarbetarnas hälsa och säkerhet alltid ges högsta prioritet.

Bostäder

Som ordspråket säger, "hemmet är där hjärtat är." Och när ditt hem känns fräscht, rent och fullt av liv – de människor du bor med känner likadant också. I vårt sortiment finns luftbehandlingsaggregat som tar upp liten yta, är tysta, smälter in i din heminredning och där ventilationen är enkel att justera. Våra ventilationslösningar förser hem över hela världen med ett hälsosamt inomhusklimat.

Infrastruktur och transport

Infrastruktur- och transportmiljöer erbjuder en unik utmaning: att se till att luften i dessa utrymmen är frisk, ren och säker att andas även i utrymmen där det normalt inte finns tillgång till frisk luft. Dessa inomhus- och utomhusutrymmen förorenas hela tiden av fordon, och uppvisar ofta extrema klimatförhållanden.

Hälso- och sjukvård

Frisk, ren luft spelar en viktig roll för att främja hälsa och tillfrisknande hos patienter. Stabila och sterila inomhusmiljöer gör det också möjligt att utföra medicinska ingrepp och experiment i enlighet med strikta arbets-, hälso- och säkerhetskrav.

Skolor och offentliga miljöer

Det räcker inte att eleverna tillbringar rasterna utomhus. Välventilerade miljöer är produktiva miljöer, och flera studier har visat att dålig ventilation i klassrum och utbildningslokaler leder till sämre koncentration, sämre förmåga att komma ihåg information och högre grad av rapporterad trötthet.

VHVAC-lösningar arbetar tyst och effektivt för att uppnå optimal temperatur och utmärkt luftkvalitet inomhus (IAQ) varje dag i veckan. Förbättra hälsa, välbefinnande och prestationer hos såväl elever som lärare och personal.

Hotell och besöksnäring

För dina gäster är upplevelsen allt – det är trots allt därför de är där. Om du förser dina gäster med gott om frisk luft och ett perfekt, temperaturreglerat inomhus- eller utomhusklimat förstärks deras upplevelser ytterligare.

Datacenter

I takt med att den globala efterfrågan på onlineprocesser och dataöverföring skjuter i höjden ökar behovet av fler och mer energieffektiva datacenter. Vi erbjuder kylningslösningar med hög verkningsgrad som fungerar optimalt året runt - med minimal inverkan på miljön. 

Varumärket Systemair omfattar ett brett sortiment av högkvalitativa ventilationsprodukter som fläktar, produkter för luftdistribution, produkter för luftkonditionering och ventilationsaggregat för både komfort- och säkerhetsventilation. Vi har en stark position som en ledande tillverkare av energieffektiva ventilationsprodukter på ett flertal geografiska marknader.

Besök Systemairs hemsida

Frico är marknadsledande inom luftridåer och värmeprodukter i Europa. Frico finns representerat i 70 länder via dotterbolag eller distributörer. Varumärket står för 85 års samlad erfarenhet av att utveckla produkter som ger kunderna komfortabelt inomhusklimat. Frico erbjuder en helhetslösning med luftburna produkter för uppvärmning och energibesparing.

Besök Fricos hemsida

Fantech utvecklar konstruerar och marknadsför lösningar för bostäder och kommersiella fastigheter i Nordamerika. Produkterna säljs till återförsäljare i USA och Kanada av företagets egna säljare samt agenter. Parallellt med Fantech har varumärket Systemair etablerats som ny kanal i Nordamerika. Fantech koncentrerar verksamheten till stor del mot bostäder medan Systemair inriktar verksamheten mot kommersiella projekt där behovet av energieffektiva lösningar är stort.

Besök Fantechs hemsida

Menerga är marknadsledande varumärke i Europa inom ventilationsaggregat för simhalls-, komfort- och processventilation med extra högverkningsgrad. Menerga är grundat 1980 och produkterna marknadsförs i hela Europa med Tyskland som största marknad. Produkterna är toppmoderna och av högsta kvalitet som används i applikationer som exempelvis simhallar, museer, gallerior, flygplatser samt datacenterkyla.

Besök Menergas hemsida