På ett år uppskattas våra produkter bidra till 1,9 TWh lägre energianvändning. Det här motsvarar årligen undvikna koldioxidutsläpp på minst 500 000 ton. Jämförbart med utsläpp från 275 000 bilar.

Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en central del av vår strategi och allt mer integrerad i hela vår verksamhet, det möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Nyckeltal 2022/23

33%

Minskning av utsläppsintensitet

Systemair har satt som mål att halvera sin utsläppsintensitet senast 2030 jämfört med 2019. 2022/23 har vi minskat vår utsläppsintensitet med 33 %.

1,9TWh

Minskning av energianvändning från byggnader

Våra produkter bidrar till en minskad energianvändning i byggnader. På ett år motsvarar det nästan 2 TWh, vilket är lika med nästan 500 000 ton i minskade CO2-utsläpp.

24%

Kvinnor i chefsroller

Mångfald är viktigt på alla nivåer i vårt företag. Som en del av detta har Systemair ett mål att ha minst 25 % kvinnor i chefsbefattningar senast 2025.

-14%

Arbetsrelaterade skador med sjukfrånvaro

På Systemair har vi en vision om noll skador. Vi lägger extra stor vikt vid att minska de skador som leder till sjukfrånvaro.

Uppförandekod & Policys

Som en internationell koncern är det viktigt för Systemair att alla förstår och tillämpar saamma etiska regler. Systemairs uppförandekod baseras på förtroende, lojalitet, ärlighet, tillit och samarbete...

Åtaganden och bedömningar

Externa åtaganden och utvärderingar är avgörande i Systemairs kontinuerliga arbete för att vara en ansvarsfull och hållbar verksamhet.

Hållbara utvecklingsmål

På Systemair är hållbar utveckling centralt och vi bidrar till det genom att fokusera på vår kärnverksamhet och genom att engagera oss i initiativ som ger en mer hållbar framtid.

Kontakt

Lee Morgan

Group Sustainability Director

lee.morgan@systemair.com

Du kanske också är intresserad av...

Solcellsanläggning, Bratislava, Systemair Slovakien

Investeringar i solenergi

Att investera i solpaneler är inte bara ett kvitto på att Systemair satsar på hållbarhet, de stigande energipriserna har också gjort det allt mer ekonomiskt gynnsamt.

Framtidens ingenjörer

Att vara ett ansvarsfullt företag kan ta många olika former. Det behöver inte bara handla om kunder, leverantörer och anställda. Det kan också handla om framtidens ventilationsexperter.

Minska våra produkters koldioxidavtryck

Systemair Spain har kommit överens med sin stålleverantör om att köpa "grönare" stål. Stålet har ett 70% lägre koldioxidavtryck än "vanligt" stål.