Bolagsstyrningsrapporter

Företagsstyrning handlar om att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare genom smart riskhantering och främjande av en positiv företagskultur.

Svensk kod för bolagsstyrning

Systemair upprätthåller sitt åtagande för sund företagsstyrning, vägledd av sina stadgar, aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och regler.

På Systemair följer vi Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), som är utformad för att förbättra styrningsstandarder inom svenska företag. Det är vårt sätt att säkerställa att vi upprätthåller de högsta standarderna till förmån för våra uppskattade intressenter.

Rapport om intern kontroll

Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen finns inkluderad i vår Årsredovisning.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2022-2023

Bolagsstyrningsrapport 2021-2022

Bolagsstyrningsrapport 2020-2021

Bolagsstyrningsrapport 2019-2020

Bolagssytrningsrapport 2018-2019

Bolagsstyrningsrapport 2017-2018

Bolagsstyrningsrapport 2016-2017

Bolagsstyrningsrapport 2015-2016

Bolagsstyrningsrapport 2014-2015

Bolagsstyrningsrapport 2013-2014

Bolagsstyrningsrapport 2012-2013