Hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. Det är viktigt för planetens och dess invånares långsiktiga hälsa.

Hållbarhet i praktiken

Solcellsanläggning, Bratislava, Systemair Slovakien

Investeringar i solenergi

Att investera i solpaneler är inte bara ett kvitto på att Systemair satsar på hållbarhet, de stigande energipriserna har också gjort det allt mer ekonomiskt gynnsamt. Systemair-företag i Turkiet, Slovakien och Belgien har nyligen investerat i solenergi.

Investeringar i solenergi

Minska våra produkters koldioxidavtryck

Systemair Spanien har kommit överens med sin stålleverantör om att köpa "grönare" stål. Stålet har ett 70 % lägre koldioxidavtryck än "vanligt" stål.

Framtidens ingenjörer

Att vara ett ansvarsfullt företag kan ta sig många olika uttryck. Det behöver inte bara handla om kunder, leverantörer och anställda. Det kan också handla om framtidens ventilationsexperter.

Energiåtervinning för att begränsa klimatförändringarna

Minskade CO2-utsläpp och lägre kostnader när energi återvinns.