Utveckling och tillverkning

Systemairs produkter skapar ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat med lägsta möjliga energiförbrukning.

Syftet med Systemairs produkter är att skapa ett hälsosamt inomhusklimat.

Det betyder framför allt två saker:
För det första skapar Systemairs produkter ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Det kan handla om allt från att hålla ren luft vid rätt temperatur i skolor till effektiv evakuering av brandgaser i byggnader eller avgaser i tunnlar.
För det andra utvecklar vi produkter som gör detta möjligt med lägsta möjliga energianvändning. Detta i sin tur minskar både belastningen på miljön och livscykelkostnaderna för kunderna. Enkel installation, drift och underhåll av produkter skapar ytterligare värde för våra kunder.

Fokuserad utvecklingsprocess

En framgångsrik utvecklingsprocess med fokus på marknadens behov och en snabb väg till marknaden för en produkt är en av Systemairs konkurrensfördelar. Framgång beror både på hög effektivitet i arbetet och att säkerställa att vi sätter rätt prioriteringar i valet av utvecklingsprojekt. Vi har etablerat en standard, koncernomfattande produktutvecklingsprocess – från generering av idéer och utveckling till certifiering, produktionsförberedelser och lansering – för att maximera nyttan av den tid vi investerar. Utvecklingsprojekten för varje enskilt produktområde väljs ut och prioriteras via vårt system för strategisk produktplanering. Beslut baseras på vad som ger Systemair störst värde, från kriterierna kundens behov, strategisk betydelse, potentiell lönsamhet och de rådande förutsättningarna vad gäller kompetens och resurser.