Finansiell kalender

2023

07
dec

Delårsrapport Q2 2023/24

2024

05
mar

Delårsrapport Q3 2023/24

04
jun

Delårsrapport Q4 / Bokslutskommuniké 2023/24

29
aug

Delårsrapport Q1 2024/25