Aktien

Visste du att under de senaste 10 åren har företagets genomsnittliga tillväxt varit 10,5 procent?

Volume, thousands
[{"d":"2024-02-05","n":"Systemair meddelar förändring i koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2024/systemair-meddelar-forandring-i-koncernledningen/"},{"d":"2024-02-05","n":"Rättelse: Systemair meddelar förändring i koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2024/rattelse-systemair-meddelar-forandring-i-koncernledningen/"},{"d":"2024-02-21","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2024/systemairs-valberedning/"},{"d":"2024-02-27","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 5 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2024/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-5-mars/"},{"d":"2024-03-05","n":"Systemair AB delårsrapport kvartal 3, 2024","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2024/systemair-ab-delarsrapport-kvartal-3-2024/"},{"d":"2024-05-08","n":"Systemair förvärvar PHEM Engineering i Malaysia","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2024/systemair-forvarvar-phem-engineering-i-malaysia/"},{"d":"2023-06-08","n":"Systemair AB Bokslutskommuniké 1 maj 2022 - 30 april 2023","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-ab-bokslutskommunike-1-maj-2022---30-april-2023/"},{"d":"2023-06-16","n":"Systemair förändrar koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-forandrar-koncernledningen/"},{"d":"2023-07-27","n":"Systemair håller årsstämma den 31 augusti 2023","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-haller-arsstamma-den-31-augusti-2023/"},{"d":"2023-08-09","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2022/23","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-202223/"},{"d":"2023-08-24","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 31 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-31-augusti/"},{"d":"2023-08-31","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2023/24","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-ab-delarsrapport-q1-202324/"},{"d":"2023-09-01","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2023","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-10-02","n":"Systemair länkar lån till hållbarhetsmål – uppnådda mål leder till lägre räntekostnader","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-lankar-lan-till-hallbarhetsmal--uppnadda-mal-leder-till-lagre-rantekostnader/"},{"d":"2023-11-08","n":"Systemair avvecklar Menergas produktion i Tyskland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-avvecklar-menergas-produktion-i-tyskland/"},{"d":"2023-11-30","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 7 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-7-december/"},{"d":"2023-12-07","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2023/24","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-ab-delarsrapport-q2-202324/"},{"d":"2023-04-13","n":"Systemair åtar sig att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål (science-based targets)","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-atar-sig-att-satta-vetenskapligt-baserade-utslappsmal-science-based-targets/"},{"d":"2023-06-01","n":"Systemairs bokslutskommuniké för 2022/23 presenteras den 8 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemairs-bokslutskommunike-for-202223-presenteras-den-8-juni/"},{"d":"2023-03-15","n":"Systemair förvärvar Group SCS","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-forvarvar-group-scs/"},{"d":"2023-03-09","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2022/23","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-ab-delarsrapport-q3-202223/"},{"d":"2023-03-02","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 9 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-9-mars/"},{"d":"2023-03-01","n":"Systemair slutför avyttringen av den kommersiella luftkonditioneringsverksamheten till Panasonic","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-slutfor-avyttringen-av-den-kommersiella-luftkonditioneringsverksamheten-till-panasonic/"},{"d":"2023-02-27","n":"Systemair stärker sin position i Marocko","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-starker-sin-position-i-marocko/"},{"d":"2023-02-13","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemairs-valberedning/"},{"d":"2023-01-17","n":"Välbesökt kapitalmarknadsdag hos Systemair i Skinnskatteberg","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/valbesokt-kapitalmarknadsdag-hos-systemair-i-skinnskatteberg/"},{"d":"2023-01-17","n":"Systemair AB kapitalmarknadsdag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2023/systemair-ab-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2022-12-08","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2022/23","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-ab-delarsrapport-q2-202223/"},{"d":"2022-12-02","n":"Systemair anordnar Kapitalmarknadsdag 17 januari 2023","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-anordnar-kapitalmarknadsdag-17-januari-2023/"},{"d":"2022-12-01","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 8 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-8-december/"},{"d":"2022-11-17","n":"Systemair avyttrar sin kommersiella luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-avyttrar-sin-kommersiella-luftkonditioneringsverksamhet-till-panasonic/"},{"d":"2022-08-25","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2022","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-08-25","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2022/23","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-ab-delarsrapport-q1-202223/"},{"d":"2022-08-18","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 25 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-25-augusti/"},{"d":"2022-08-03","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2021/22","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-202122/"},{"d":"2022-07-21","n":"Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2022","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-haller-arsstamma-den-25-augusti-2022/"},{"d":"2022-06-08","n":"Systemair AB delårsrapport Q4 2021/22","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-ab-delarsrapport-q4-202122/"},{"d":"2022-06-01","n":"Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 8 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-8-juni/"},{"d":"2022-05-30","n":"Italienska myndigheter har godkänt Systemairs förvärv av SagiCofim S.p.A.","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/italienska-myndigheter-har-godkant-systemairs-forvarv-av-sagicofim-spa/"},{"d":"2022-04-07","n":"Systemair förvärvar SagiCofim S.p.A.","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-forvarvar-sagicofim-spa/"},{"d":"2022-03-10","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2021/22","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-ab-delarsrapport-q3-202122/"},{"d":"2022-03-04","n":"Ventilationsbolaget Systemair avbryter sina leveranser till Ryssland och Belarus","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/ventilationsbolaget-systemair-avbryter-sina-leveranser-till-ryssland-och-belarus/"},{"d":"2022-03-03","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 10 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-10-mars/"},{"d":"2022-02-25","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemairs-valberedning/"},{"d":"2022-01-31","n":"Systemair förvärvar Tecnair LV S.p.A.","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2022/systemair-forvarvar-tecnair-lv-spa/"},{"d":"2021-12-21","n":"Systemair flyttas upp till Nasdaq Stockholm Large Cap","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-flyttas-upp-till-nasdaq-stockholm-large-cap/"},{"d":"2021-12-09","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2021/22","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-ab-delarsrapport-q2-202122/"},{"d":"2021-12-09","n":"Systemair förstärker organisationen för framtiden och förändrar koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-forstarker-organisationen-for-framtiden-och-forandrar-koncernledningen/"},{"d":"2021-12-02","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 9 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-9-december/"},{"d":"2021-09-01","n":"Systemair AB (publ) genomför aktiesplit (4:1) och fastställer avstämningsdag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-ab-publ-genomfor-aktiesplit-41-och-faststaller-avstamningsdag/"},{"d":"2021-08-26","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2021","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-08-26","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2021/22","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-ab-delarsrapport-q1-202122/"},{"d":"2021-08-19","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 26 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-26-augusti/"},{"d":"2021-08-03","n":"Systemair publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2020/21","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-202021/"},{"d":"2021-07-20","n":"Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2021","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-haller-arsstamma-den-26-augusti-2021/"},{"d":"2021-07-05","n":"Systemair stärker sin position inom strålningsvärme","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-starker-sin-position-inom-stralningsvarme/"},{"d":"2021-06-10","n":"Systemair AB delårsrapport Q4 2020/21","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-ab-delarsrapport-q4-202021/"},{"d":"2021-06-07","n":"Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 10 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-10-juni/"},{"d":"2021-05-28","n":"Systemairs omsättning och resultat för fjärde kvartalet förväntas överstiga marknadens förväntningar","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemairs-omsattning-och-resultat-for-fjarde-kvartalet-forvantas-overstiga-marknadens-forvantningar/"},{"d":"2021-05-11","n":"Systemair meddelar förändring i koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-meddelar-forandring-i-koncernledningen/"},{"d":"2021-03-11","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2020/21","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemair-ab-delarsrapport-q3-202021/"},{"d":"2021-03-02","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 11 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-11-mars/"},{"d":"2021-02-17","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/systemairs-valberedning/"},{"d":"2020-12-10","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2020/21","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-ab-delarsrapport-q2-202021/"},{"d":"2020-12-03","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 10 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-10-december/"},{"d":"2020-08-27","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2020","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-08-26","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2020/21","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-ab-delarsrapport-q1-202021/"},{"d":"2020-08-19","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 26 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-26-augusti/"},{"d":"2020-08-04","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2019/20","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201920/"},{"d":"2020-07-30","n":"Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2020","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-haller-arsstamma-den-26-augusti-2020/"},{"d":"2020-06-09","n":"Systemair AB delårsrapport Q4 2019/20","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-ab-delarsrapport-q4-201920/"},{"d":"2020-06-02","n":"Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 9 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-9-juni/"},{"d":"2020-04-01","n":"Uppdatering om påverkan av coronaviruset","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/uppdatering-om-paverkan-av-coronaviruset/"},{"d":"2020-03-11","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2019/20","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-ab-delarsrapport-q3-201920/"},{"d":"2020-03-05","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 11 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-11-mars/"},{"d":"2020-03-02","n":"Systemair förvärvar distributör i Danmark","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemair-forvarvar-distributor-i-danmark/"},{"d":"2020-02-26","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2020/systemairs-valberedning/"},{"d":"2019-12-05","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2019/20 - Ett starkt kvartal","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-ab-delarsrapport-q2-201920---ett-starkt-kvartal/"},{"d":"2019-11-28","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 5 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-5-december/"},{"d":"2019-09-26","n":"Systemair Kapitalmarknadsdag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2019-08-30","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2019","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-08-29","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2019/20 – En bra början på året","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-ab-delarsrapport-q1-201920--en-bra-borjan-pa-aret/"},{"d":"2019-08-29","n":"Systemair förvärvar återförsäljare i Marocko","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-forvarvar-aterforsaljare-i-marocko/"},{"d":"2019-08-28","n":"Systemair får stor order till kryssningsfartyg","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-far-stor-order-till-kryssningsfartyg/"},{"d":"2019-08-27","n":"Systemair anordnar Kapitalmarknadsdag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-anordnar-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2019-08-22","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 29 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-29-augusti/"},{"d":"2019-08-15","n":"Systemair förvärvar bolag i Australien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-forvarvar-bolag-i-australien/"},{"d":"2019-08-08","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2018/19","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201819/"},{"d":"2019-08-01","n":"Systemair håller årsstämma den 29 augusti 2019","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-haller-arsstamma-den-29-augusti-2019/"},{"d":"2019-06-20","n":"Systemair meddelar förändring i koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-meddelar-forandring-i-koncernledningen/"},{"d":"2019-06-11","n":"Systemair AB delårsrapport Q4 2018/19 - Stark avslutning på året","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-ab-delarsrapport-q4-201819---stark-avslutning-pa-aret/"},{"d":"2019-06-04","n":"Correction: Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 11 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/correction-systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-11-juni/"},{"d":"2019-06-04","n":"Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 11 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-11-juni/"},{"d":"2019-04-10","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemairs-valberedning/"},{"d":"2019-03-13","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2018/19 - Fortsatt god tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-ab-delarsrapport-q3-201819---fortsatt-god-tillvaxt/"},{"d":"2019-03-07","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 13 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-13-mars/"},{"d":"2019-03-05","n":"Ledningsförändring på Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/ledningsforandring-pa-systemair/"},{"d":"2019-02-26","n":"Systemair och Panasonic ingår partnerskap för utveckling av integrerade HVAC-lösningar","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-och-panasonic-ingar-partnerskap-for-utveckling-av-integrerade-hvac-losningar/"},{"d":"2019-02-11","n":"Systemair får stor order till kryssningsfartyg","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2019/systemair-far-stor-order-till-kryssningsfartyg-2019-02-11/"},{"d":"2018-12-05","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2018/19 - Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-ab-delarsrapport-q2-201819---stark-tillvaxt-och-forbattrad-lonsamhet/"},{"d":"2018-11-28","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 5 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-5-december/"},{"d":"2018-09-26","n":"Systemair förvärvar Koolair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-forvarvar-koolair/"},{"d":"2018-08-31","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2018","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-08-30","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2018/19 - En god start på året","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-ab-delarsrapport-q1-201819---en-god-start-pa-aret/"},{"d":"2018-08-27","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 30 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-30-augusti/"},{"d":"2018-08-27","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 30 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-30-augusti-2018-08-27/"},{"d":"2018-08-24","n":"Systemair förvärvar kanadensisk tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-forvarvar-kanadensisk-tillverkare-av-ventilationsaggregat-for-bostader/"},{"d":"2018-08-09","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2017/18","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201718/"},{"d":"2018-08-01","n":"Systemair håller årsstämma den 30 augusti 2018","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-haller-arsstamma-den-30-augusti-2018/"},{"d":"2018-06-14","n":"Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 - En svag avslutning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-ab-bokslutskommunike-201718---en-svag-avslutning/"},{"d":"2018-06-07","n":"Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 14 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-14-juni/"},{"d":"2018-05-30","n":"Systemair förutser lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2017/18","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-forutser-lagre-resultat-an-vantat-for-fjarde-kvartalet-201718/"},{"d":"2018-03-15","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2017/18 - Ett kvartal präglat av omstruktureringskostnader","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-ab-delarsrapport-q3-201718---ett-kvartal-praglat-av-omstruktureringskostnader/"},{"d":"2018-03-08","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 15 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-15-mars/"},{"d":"2018-02-26","n":"Systemair förvärvar säljbolag i Schweiz","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemair-forvarvar-saljbolag-i-schweiz/"},{"d":"2018-02-19","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/systemairs-valberedning/"},{"d":"2017-12-07","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2017/18 - Stabil organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-ab-delarsrapport-q2-201718---stabil-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2017-11-30","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 7 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-7-december/"},{"d":"2017-08-24","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2017","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2017/"},{"d":"2017-08-24","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2017/18 - Fortsatt bra tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-ab-delarsrapport-q1-201718---fortsatt-bra-tillvaxt/"},{"d":"2017-08-17","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 24 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-presenteras-den-24-augusti/"},{"d":"2017-08-03","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2016/17","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201617/"},{"d":"2017-07-27","n":"CORRECTION: Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/correction-systemair-haller-arsstamma-den-24-augusti-2017/"},{"d":"2017-07-27","n":"Systemair håller årsstämma den 24 augusti 2017","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-haller-arsstamma-den-24-augusti-2017/"},{"d":"2017-06-16","n":"Lösen av köpoptionsprogram","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/losen-av-kopoptionsprogram/"},{"d":"2017-06-14","n":"Systemair får stor order","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-far-stor-order/"},{"d":"2017-06-09","n":"Systemair förvärvar sydafrikansk tillverkare av ventilationsaggregat med integrerad kyla","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-forvarvar-sydafrikansk-tillverkare-av-ventilationsaggregat-med-integrerad-kyla/"},{"d":"2017-06-08","n":"Systemair AB bokslutskommuniké 2016/17 - Ett år i rätt riktning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-ab-bokslutskommunike-201617---ett-ar-i-ratt-riktning/"},{"d":"2017-05-30","n":"Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 8 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemairs-rapport-for-det-fjarde-kvartalet-presenteras-den-8-juni/"},{"d":"2017-04-25","n":"Systemair förvärvar österrikisk tillverkare av ventilationsaggregat","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-forvarvar-osterrikisk-tillverkare-av-ventilationsaggregat/"},{"d":"2017-02-23","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2016/17 - Organisk tillväxt i alla regioner","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemair-ab-delarsrapport-q3-201617---organisk-tillvaxt-i-alla-regioner/"},{"d":"2017-02-23","n":"Istanbuls nya flygplats väljer Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/istanbuls-nya-flygplats-valjer-systemair/"},{"d":"2017-02-20","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemairs-valberedning/"},{"d":"2017-02-17","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 23 februari","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2017/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-23-februari/"},{"d":"2016-11-29","n":"Ledningsförändring på Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/ledningsforandring-pa-systemair/"},{"d":"2016-11-24","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2016/17 - Fortsatt god trend","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-ab-delarsrapport-q2-201617---fortsatt-god-trend/"},{"d":"2016-11-18","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 24 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-24-november/"},{"d":"2016-09-29","n":"Systemair förvärvar tysk tillverkare av högkvalitativa luftridåer","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-forvarvar-tysk-tillverkare-av-hogkvalitativa-luftridaer/"},{"d":"2016-08-25","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2016","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2016/"},{"d":"2016-08-25","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2016/17 - Bra tillväxt och förbättrat resultat","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-ab-delarsrapport-q1-201617---bra-tillvaxt-och-forbattrat-resultat/"},{"d":"2016-08-25","n":"Systemair förvärvar tjeckisk tillverkare av ventilationsprodukter","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-forvarvar-tjeckisk-tillverkare-av-ventilationsprodukter/"},{"d":"2016-08-24","n":"Systemair får stor order till kryssningsfartyg från MAC Hamburg","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-far-stor-order-till-kryssningsfartyg-fran-mac-hamburg/"},{"d":"2016-08-18","n":"Systemairs rapport för det första kvartalet 2016/17 presenteras den 25 augusti","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemairs-rapport-for-det-forsta-kvartalet-201617-presenteras--den-25-augusti/"},{"d":"2016-08-02","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2015/16","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201516/"},{"d":"2016-07-27","n":"Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2016","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-haller-arsstamma-den-25-augusti-2016/"},{"d":"2016-06-09","n":"Systemair AB bokslutskommuniké 2015/16 - Tillbaka till organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-ab-bokslutskommunike-201516---tillbaka-till-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2016-06-02","n":"Systemairs bokslutskommuniké för 2015/16 presenteras den 9 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemairs-bokslutskommunike-for-201516-presenteras-den-9-juni/"},{"d":"2016-03-03","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2015/16 - Ljummet klimat","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-ab-delarsrapport-q3-201516---ljummet-klimat/"},{"d":"2016-02-26","n":"Systemair får stor order till universitetssjukhus i Turkiet","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemair-far-stor-order-till-universitetssjukhus-i-turkiet/"},{"d":"2016-02-25","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 3 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-presenteras-den-3-mars/"},{"d":"2016-02-23","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2016/systemairs-valberedning/"},{"d":"2015-11-26","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2015/16 - Fortsatt tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-ab-delarsrapport-q2-201516---fortsatt-tillvaxt/"},{"d":"2015-11-19","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 26 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-26-november/"},{"d":"2015-10-08","n":"Ledningsförändring på Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/ledningsforandring-pa-systemair/"},{"d":"2015-10-02","n":"Systemair förvärvar tillverkare av ventilationsaggregat i Slovenien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-forvarvar-tillverkare-av-ventilationsaggregat-i-slovenien/"},{"d":"2015-09-28","n":"Systemair förvärvar säljbolag för Vitryssland och Kaliningrad","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-forvarvar-saljbolag-for-vitryssland-och-kaliningrad/"},{"d":"2015-09-08","n":"Systemair förvärvar i Brasilien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-forvarvar-i-brasilien/"},{"d":"2015-08-27","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2015","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2015/"},{"d":"2015-08-27","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2015/16 - Fortsatt organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-ab-delarsrapport-q1-201516---fortsatt-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2015-08-04","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2014/15","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201415/"},{"d":"2015-07-29","n":"Systemair håller årsstämma den 27 augusti 2015","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-haller-arsstamma-den-27-augusti-2015/"},{"d":"2015-07-10","n":"Systemair förvärvar Menergas säljbolag i Belgien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-forvarvar-menergas-saljbolag-i-belgien/"},{"d":"2015-06-29","n":"Ny VD och koncernchef för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/ny-vd-och-koncernchef-for-systemair/"},{"d":"2015-06-29","n":"Ny VD och koncernchef för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/ny-vd-och-koncernchef-for-systemair-2015-06-29/"},{"d":"2015-06-11","n":"Systemair AB bokslutskommuniké 2014/15 - God organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-ab-bokslutskommunike-201415---god-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2015-06-04","n":"Systemairs bokslutskommuniké för 2014/15 presenteras den 11 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemairs-bokslutskommunike-for-201415-presenteras-den-11-juni/"},{"d":"2015-05-21","n":"Systemair får stor order i Polen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-far-stor-order-i-polen/"},{"d":"2015-05-06","n":"Systemair utökar koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-utokar-koncernledningen/"},{"d":"2015-05-04","n":"Systemair delar upp verksamheten i Sverige","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-delar-upp-verksamheten-i-sverige/"},{"d":"2015-04-07","n":"Systemair förvärvar Menergas säljbolag i Norge","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-forvarvar-menergas-saljbolag-i-norge/"},{"d":"2015-03-05","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 2014/15 - Fortsatt tillväxt för 20:e kvartalet i rad","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-ab-delarsrapport-q3-201415---fortsatt-tillvaxt-for-20e-kvartalet-i-rad/"},{"d":"2015-03-03","n":"Systemair förvärvar energiteknikbolag i Tyskland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-forvarvar-energiteknikbolag-i-tyskland/"},{"d":"2015-02-27","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet 2014/15 presenteras den 5 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-201415-presenteras-den-5-mars/"},{"d":"2015-02-16","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemairs-valberedning/"},{"d":"2015-01-08","n":"Systemair satsar i Kina","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2015/systemair-satsar-i-kina/"},{"d":"2014-11-27","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 2014/15 - Fortsatt tillväxt för 19:e kvartalet i rad","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-ab-delarsrapport-q2-201415---fortsatt-tillvaxt-for-19e-kvartalet-i-rad/"},{"d":"2014-11-24","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 27 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-27-november/"},{"d":"2014-10-27","n":"Incentive program för ledande befattningshavare hos Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/incentive-program-for-ledande-befattningshavare-hos-systemair/"},{"d":"2014-10-13","n":"Systemair förvärvar säljbolag i Tyskland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-forvarvar-saljbolag-i-tyskland/"},{"d":"2014-08-28","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2014","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2014/"},{"d":"2014-08-28","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 2014/15 - Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-ab-delarsrapport-q1-201415---fortsatt-tillvaxt-och-forbattrat-resultat/"},{"d":"2014-08-26","n":"Systemair förvärvar säljbolag i Belgien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-forvarvar-saljbolag-i-belgien/"},{"d":"2014-08-05","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2013/14","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201314/"},{"d":"2014-07-29","n":"Systemair håller årsstämma den 28 augusti 2014","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-haller-arsstamma-den-28-augusti-2014/"},{"d":"2014-07-16","n":"Systemair förvärvar Airwell i Frankrike","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-forvarvar-airwell-i-frankrike/"},{"d":"2014-06-11","n":"Systemair AB bokslutskommuniké 2013/14 - Fortsatt organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-ab-bokslutskommunike-201314---fortsatt-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2014-06-04","n":"Systemairs bokslutskommuniké för 2013/14 presenteras den 11 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemairs-bokslutskommunike-for-201314-presenteras-den-11-juni/"},{"d":"2014-06-04","n":"Systemair får genombrottsorder i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-far-genombrottsorder-i-indien/"},{"d":"2014-05-06","n":"Systemair förvärvar Menerga säljbolag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-forvarvar-menerga-saljbolag/"},{"d":"2014-03-06","n":"Systemair AB delårsrapport Q3 - Organisk tillväxt trots svag marknad","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-ab-delarsrapport-q3---organisk-tillvaxt-trots-svag-marknad/"},{"d":"2014-03-03","n":"Institutioner förvärvar Systemairs aktier i Lindab","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/institutioner-forvarvar-systemairs-aktier-i-lindab/"},{"d":"2014-02-28","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemairs-valberedning/"},{"d":"2014-02-27","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet 2013/14 presenteras den 6 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-201314-presenteras-den-6-mars/"},{"d":"2014-02-04","n":"Systemair förvärvar säljbolag i Schweiz och Tyskland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/systemair-forvarvar-saljbolag-i-schweiz-och-tyskland/"},{"d":"2014-01-20","n":"Förändringar i Systemairs koncernledning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2014/forandringar-i-systemairs-koncernledning/"},{"d":"2013-11-28","n":"Systemair AB delårsrapport Q2 - Fortsatt organisk tillväxt i Q2","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-ab-delarsrapport-q2---fortsatt-organisk-tillvaxt-i-q2/"},{"d":"2013-11-21","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 28 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-28-november/"},{"d":"2013-10-04","n":"Systemairs dotterbolag Holland Heating får stororder till Norwegian Cruise Line Ships.","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemairs-dotterbolag-holland-heating-far-stororder-till-norwegian-cruise-line-ships/"},{"d":"2013-09-09","n":"Systemair får stororder i Danmark","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-far-stororder-i-danmark/"},{"d":"2013-08-29","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2013","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2013/"},{"d":"2013-08-29","n":"Systemair AB delårsrapport Q1 - Fortsatt organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-ab-delarsrapport-q1---fortsatt-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2013-08-05","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2012/13","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201213/"},{"d":"2013-08-01","n":"Systemair AB: Meddelande om rättelse avseende avstämningsdag för utdelning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-ab-meddelande-om-rattelse-avseende-avstamningsdag-for-utdelning/"},{"d":"2013-08-01","n":"Systemair håller årsstämma den 29 augusti 2013","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-haller-arsstamma-den-29-augusti-2013/"},{"d":"2013-07-02","n":"Systemair förvärvar säljbolaget Menerga GmbH i Österrike.","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-forvarvar-saljbolaget-menerga-gmbh-i-osterrike/"},{"d":"2013-06-11","n":"Systemair AB bokslutskommuniké 2012/13 - Organisk tillväxt för 13:e kvartalet i rad","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-ab-bokslutskommunike-201213---organisk-tillvaxt-for-13e-kvartalet-i-rad/"},{"d":"2013-06-04","n":"Systemairs bokslutskommuniké för 2012/13 presenteras den 11 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemairs-bokslutskommunike-for-201213-presenteras-den-11-juni/"},{"d":"2013-05-06","n":"Systemair slutför förvärv av Menerga GmbH i Tyskland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-slutfor-forvarv-av-menerga-gmbh-i-tyskland/"},{"d":"2013-05-06","n":"Systemair förvärvar Reftec i Norge","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-forvarvar-reftec-i-norge/"},{"d":"2013-04-04","n":"Ny VD för Systemair Sverige","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/ny-vd-for-systemair-sverige/"},{"d":"2013-03-28","n":"Systemair förvärvar Menerga GmbH i Tyskland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-forvarvar-menerga-gmbh-i-tyskland/"},{"d":"2013-03-07","n":"Systemair delårsrapport Q3 2012/13 - Omsättningen ökade 9 %","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-delarsrapport-q3-201213---omsattningen-okade-9-/"},{"d":"2013-03-05","n":"Systemair förvärvar Holland Heating av Carrier","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemair-forvarvar-holland-heating-av-carrier/"},{"d":"2013-02-28","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemairs-valberedning/"},{"d":"2013-02-28","n":"Systemairs rapport för det tredje kvartalet 2012/13 presenteras den 7 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2013/systemairs-rapport-for-det-tredje-kvartalet-201213-presenteras-den-7-mars/"},{"d":"2012-12-27","n":"Systemair ökar ägandet i HSK, Turkiet","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-okar-agandet-i-hsk-turkiet/"},{"d":"2012-11-30","n":"Systemair delårsrapport Q2 2012/13 - Omsättningen ökade 18%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-delarsrapport-q2-201213---omsattningen-okade-18/"},{"d":"2012-11-23","n":"Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 30 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemairs-rapport-for-det-andra-kvartalet-presenteras-den-30-november/"},{"d":"2012-08-29","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2012","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2012/"},{"d":"2012-08-29","n":"Systemair delårsrapport Q1 2012 - Tillväxt 21 %","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-delarsrapport-q1-2012---tillvaxt-21-/"},{"d":"2012-08-20","n":"Systemair blir största aktieägare i Lindab","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-blir-storsta-aktieagare-i-lindab/"},{"d":"2012-08-09","n":"Systemair slutför förvärv av HSK i Turkiet","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-slutfor-forvarv-av-hsk-i-turkiet/"},{"d":"2012-07-27","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2011/12","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201112/"},{"d":"2012-07-25","n":"Systemair håller årsstämma den 29 augusti 2012","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-haller-arsstamma-den-29-augusti-2012/"},{"d":"2012-06-08","n":"Systemair bokslutskommuniké 2011/12 - Nettoomsättningen ökade 25%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-bokslutskommunike-201112---nettoomsattningen-okade-25/"},{"d":"2012-06-04","n":"Systemair förvärvar i Kanada","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-forvarvar-i-kanada/"},{"d":"2012-06-01","n":"Systemairs bokslutskommuniké presenteras den 8 juni 2012","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemairs-bokslutskommunike-presenteras-den-8-juni-2012/"},{"d":"2012-05-02","n":"Systemair förvärvar i Turkiet","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-forvarvar-i-turkiet/"},{"d":"2012-03-29","n":"Systemair förvärvar säljbolag i Serbien och Montenegro","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-forvarvar-saljbolag-i-serbien-och-montenegro/"},{"d":"2012-03-06","n":"Systemair delårsrapport Q3 2011/12 - Nettoomsättningen ökade 15%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemair-delarsrapport-q3-201112---nettoomsattningen-okade-15/"},{"d":"2012-02-29","n":"Systemairs rapport för tredje kvartalet presenteras den 6 mars 2012","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemairs-rapport-for-tredje-kvartalet-presenteras-den-6-mars-2012/"},{"d":"2012-02-16","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/systemairs-valberedning/"},{"d":"2012-02-02","n":"Ledningsförändring på Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2012/ledningsforandring-pa-systemair/"},{"d":"2011-12-16","n":"Systemair startar säljbolag i Taiwan","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-startar-saljbolag-i-taiwan/"},{"d":"2011-12-02","n":"Systemair får stororder till Nya Karolinska Solna","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-far-stororder-till-nya-karolinska-solna/"},{"d":"2011-12-02","n":"Systemair får stororder till Nya Karolinska Solna","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-far-stororder-till-nya-karolinska-solna-2011-12-02/"},{"d":"2011-11-30","n":"Systemair delårsrapport Q2 2011/12 - Rörelseresultat +19%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-delarsrapport-q2-201112---rorelseresultat-19/"},{"d":"2011-11-30","n":"Systemair delårsrapport Q2 2011/12 - Rörelseresultat +19%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-delarsrapport-q2-201112---rorelseresultat-19-2011-11-30/"},{"d":"2011-11-28","n":"Systemair förvärvar kylbolag i Italien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-kylbolag-i-italien/"},{"d":"2011-11-28","n":"Systemair förvärvar kylbolag i Italien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-kylbolag-i-italien-2011-11-28/"},{"d":"2011-11-28","n":"Systemairs rapport för andra kvartalet presenteras den 30 november 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-rapport-for-andra-kvartalet-presenteras-den-30-november-2011/"},{"d":"2011-11-25","n":"Systemair förvärvar tyska säljbolag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-tyska-saljbolag/"},{"d":"2011-11-25","n":"Systemair förvärvar tyska säljbolag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-tyska-saljbolag-2011-11-25/"},{"d":"2011-10-17","n":"Systemair AB : Strategiskt förvärv i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-ab--strategiskt-forvarv-i-indien/"},{"d":"2011-10-17","n":"Systemair AB : Strategiskt förvärv i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-ab--strategiskt-forvarv-i-indien-2011-10-17/"},{"d":"2011-08-25","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2011/"},{"d":"2011-08-25","n":"Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/kommunike-fran-systemair-ab-publ-arsstamma-2011-2011-08-25/"},{"d":"2011-08-25","n":"Systemair Q1- Bra tillväxt i öst","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-q1--bra-tillvaxt-i-ost/"},{"d":"2011-08-25","n":"Systemair Q1- Bra tillväxt i öst","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-q1--bra-tillvaxt-i-ost-2011-08-25/"},{"d":"2011-08-22","n":"Systemair köper kylföretag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-koper-kylforetag/"},{"d":"2011-08-22","n":"Systemair köper kylföretag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-koper-kylforetag-2011-08-22/"},{"d":"2011-08-03","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2010/11","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201011/"},{"d":"2011-08-03","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2010/11","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-201011-2011-08-03/"},{"d":"2011-07-21","n":"Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-haller-arsstamma-den-25-augusti-2011/"},{"d":"2011-07-21","n":"Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-haller-arsstamma-den-25-augusti-2011-2011-07-21/"},{"d":"2011-07-21","n":"Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-haller-arsstamma-den-25-augusti-2011-2011-07-21/"},{"d":"2011-07-21","n":"Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-haller-arsstamma-den-25-augusti-2011-2011-07-21/"},{"d":"2011-06-09","n":"Systemair - Bokslutskommuniké 2010/11","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair---bokslutskommunike-201011/"},{"d":"2011-06-09","n":"Systemair - Bokslutskommuniké 2010/11","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair---bokslutskommunike-201011-2011-06-09/"},{"d":"2011-06-07","n":"Systemair förvärvar rysk ventilationsleverantör","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-rysk-ventilationsleverantor/"},{"d":"2011-06-07","n":"Systemair förvärvar rysk ventilationsleverantör","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-rysk-ventilationsleverantor-2011-06-07/"},{"d":"2011-06-03","n":"Systemairs bokslutskommuniké för 2010/11 presenteras den 9 juni 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-bokslutskommunike-for-201011-presenteras-den-9-juni-2011/"},{"d":"2011-05-03","n":"Systemair vinnare av Stora Inneklimatpriset","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-vinnare-av-stora-inneklimatpriset/"},{"d":"2011-05-03","n":"Systemair vinnare av Stora Inneklimatpriset","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-vinnare-av-stora-inneklimatpriset-2011-05-03/"},{"d":"2011-04-07","n":"Systemair förvärvar polskt säljbolag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-polskt-saljbolag/"},{"d":"2011-04-07","n":"Systemair förvärvar polskt säljbolag","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-polskt-saljbolag-2011-04-07/"},{"d":"2011-03-28","n":"Systemair utökar koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-utokar-koncernledningen/"},{"d":"2011-03-01","n":"Systemair expanderar till Sydamerika","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-expanderar-till-sydamerika/"},{"d":"2011-03-01","n":"Systemair expanderar till Sydamerika","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-expanderar-till-sydamerika-2011-03-01/"},{"d":"2011-02-24","n":"Systemair Q3 - Organisk tillväxt med 16%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-q3---organisk-tillvaxt-med-16/"},{"d":"2011-02-24","n":"Systemair Q3 - Organisk tillväxt med 16%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-q3---organisk-tillvaxt-med-16-2011-02-24/"},{"d":"2011-02-23","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-valberedning/"},{"d":"2011-02-23","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-valberedning-2011-02-23/"},{"d":"2011-02-17","n":"Systemairs rapport för tredje kvartalet presenteras 24 februari 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-rapport-for-tredje-kvartalet-presenteras-24-februari-2011/"},{"d":"2011-02-17","n":"Systemairs rapport för tredje kvartalet presenteras 24 februari 2011","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-rapport-for-tredje-kvartalet-presenteras-24-februari-2011-2011-02-17/"},{"d":"2011-02-03","n":"Systemair förvärvar Aaldering Group","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-aaldering-group/"},{"d":"2011-02-03","n":"Systemair förvärvar Aaldering Group","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemair-forvarvar-aaldering-group-2011-02-03/"},{"d":"2011-01-20","n":"Systemairs förvärvar minoritetsposter i Estland samt Slovakien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-forvarvar-minoritetsposter-i-estland-samt-slovakien/"},{"d":"2011-01-20","n":"Systemairs förvärvar minoritetsposter i Estland samt Slovakien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2011/systemairs-forvarvar-minoritetsposter-i-estland-samt-slovakien-2011-01-20/"},{"d":"2010-11-25","n":"Systemair delårsrapport Q2 2010 - Ökad organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-delarsrapport-q2-2010---okad-organisk-tillvaxt/"},{"d":"2010-11-25","n":"Systemair delårsrapport Q2 2010 - Ökad organisk tillväxt","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-delarsrapport-q2-2010---okad-organisk-tillvaxt-2010-11-25/"},{"d":"2010-11-18","n":"Systemairs rapport för andra kvartalet presenteras 25 november 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemairs-rapport-for-andra-kvartalet-presenteras-25-november-2010/"},{"d":"2010-11-18","n":"Systemairs rapport för andra kvartalet presenteras 25 november 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemairs-rapport-for-andra-kvartalet-presenteras-25-november-2010-2010-11-18/"},{"d":"2010-09-07","n":"Systemair förvärvar i Ryssland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-forvarvar-i-ryssland/"},{"d":"2010-09-07","n":"Systemair förvärvar i Ryssland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-forvarvar-i-ryssland-2010-09-07/"},{"d":"2010-09-02","n":"Systemair får ytterligare order för infrastruktursprojekt i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-far-ytterligare-order-for-infrastruktursprojekt-i-indien/"},{"d":"2010-08-27","n":"Årsstämma i Systemair AB (publ) 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/arsstamma-i-systemair-ab-publ-2010/"},{"d":"2010-08-27","n":"Årsstämma i Systemair AB (publ) 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/arsstamma-i-systemair-ab-publ-2010-2010-08-27/"},{"d":"2010-08-26","n":"Bra start på året för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/bra-start-pa-aret-for-systemair/"},{"d":"2010-08-26","n":"Bra start på året för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/bra-start-pa-aret-for-systemair-2010-08-26/"},{"d":"2010-08-25","n":"Systemair får ny stororder i Italien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-far-ny-stororder-i-italien/"},{"d":"2010-08-25","n":"Systemair får ny stororder i Italien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-far-ny-stororder-i-italien-2010-08-25/"},{"d":"2010-08-10","n":"Systemair publicerar årsredovisningen för 2009/10","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-publicerar-arsredovisningen-for-200910/"},{"d":"2010-07-20","n":"Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-haller-arsstamma-den-26-augusti-2010/"},{"d":"2010-07-20","n":"Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-haller-arsstamma-den-26-augusti-2010-2010-07-20/"},{"d":"2010-06-29","n":"Systemair förvärvar Poliplevro i Grekland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-forvarvar-poliplevro-i-grekland/"},{"d":"2010-06-21","n":"Systemair förvärvar bolag i Tjeckien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-forvarvar-bolag-i-tjeckien/"},{"d":"2010-06-21","n":"Systemair förvärvar bolag i Tjeckien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-forvarvar-bolag-i-tjeckien-2010-06-21/"},{"d":"2010-06-17","n":"Systemair gör förvärv i Holland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-gor-forvarv-i-holland/"},{"d":"2010-06-17","n":"Systemair gör förvärv i Holland","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-gor-forvarv-i-holland-2010-06-17/"},{"d":"2010-06-03","n":"Stark resultatökning i fjärde kvartalet för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/stark-resultatokning-i-fjarde-kvartalet-for-systemair/"},{"d":"2010-06-03","n":"Stark resultatökning i fjärde kvartalet för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/stark-resultatokning-i-fjarde-kvartalet-for-systemair-2010-06-03/"},{"d":"2010-06-01","n":"Systemair får spansk stororder","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-far-spansk-stororder/"},{"d":"2010-06-01","n":"Systemair får spansk stororder","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-far-spansk-stororder-2010-06-01/"},{"d":"2010-05-26","n":"Systemairs Bokslutskommuniké 2009/10 publiceras den 3 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemairs-bokslutskommunike-200910-publiceras-den-3-juni/"},{"d":"2010-05-26","n":"Systemairs Bokslutskommuniké 2009/10 publiceras den 3 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemairs-bokslutskommunike-200910-publiceras-den-3-juni-2010-05-26/"},{"d":"2010-05-18","n":"Systemair får norsk stororder","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-far-norsk-stororder/"},{"d":"2010-02-25","n":"Starkt kvartal för Systemair - trots bistert klimat","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/starkt-kvartal-for-systemair---trots-bistert-klimat/"},{"d":"2010-02-25","n":"Starkt kvartal för Systemair - trots bistert klimat","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/starkt-kvartal-for-systemair---trots-bistert-klimat-2010-02-25/"},{"d":"2010-02-24","n":"Systemairs valberedning","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemairs-valberedning/"},{"d":"2010-02-19","n":"Systemairs rapport för tredje kvartalet presenteras 25 februari 2010","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemairs-rapport-for-tredje-kvartalet-presenteras-25-februari-2010/"},{"d":"2010-02-01","n":"Systemair fusionerar och kraftsamlar i UK","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-fusionerar-och-kraftsamlar-i-uk/"},{"d":"2010-02-01","n":"Systemair fusionerar och kraftsamlar i UK","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2010/systemair-fusionerar-och-kraftsamlar-i-uk-2010-02-01/"},{"d":"2009-11-26","n":"Systemair - EBIT-marginal nära 9%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---ebit-marginal-nara-9/"},{"d":"2009-11-26","n":"Systemair - EBIT-marginal nära 9%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---ebit-marginal-nara-9-2009-11-26/"},{"d":"2009-11-23","n":"Systemairs Q2, 2009/10 presenteras den 26 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemairs-q2-200910-presenteras-den-26-november/"},{"d":"2009-11-23","n":"Systemairs Q2, 2009/10 presenteras den 26 november","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemairs-q2-200910-presenteras-den-26-november-2009-11-23/"},{"d":"2009-11-05","n":"Systemair - strategiskt förvärv i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---strategiskt-forvarv-i-indien/"},{"d":"2009-11-05","n":"Systemair - strategiskt förvärv i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---strategiskt-forvarv-i-indien-2009-11-05/"},{"d":"2009-10-12","n":"Systemair - förvärv i Nordamerika","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---forvarv-i-nordamerika/"},{"d":"2009-10-12","n":"Systemair - förvärv i Nordamerika","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---forvarv-i-nordamerika-2009-10-12/"},{"d":"2009-09-11","n":"Årsstämma i Systemair AB 2009","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/arsstamma-i-systemair-ab-2009/"},{"d":"2009-09-03","n":"Systemair - bibehållen omsättning under Q1","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---bibehallen-omsattning-under-q1/"},{"d":"2009-09-03","n":"Systemair - bibehållen omsättning under Q1","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair---bibehallen-omsattning-under--q1/"},{"d":"2009-09-03","n":"Systemair Q1 - Omsättning i nivå med fjolåret","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-q1---omsattning-i-niva-med-fjolaret/"},{"d":"2009-07-30","n":"Systemair håller årsstämma den 3 september","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-haller-arsstamma-den-3-september/"},{"d":"2009-07-30","n":"Systemair håller årsstämma den 3 september","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-haller-arsstamma-den-3-september-2009-07-30/"},{"d":"2009-06-04","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4, 1 maj 2008 - 30 april 2009","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/bokslutskommunike-q4-1-maj-2008---30-april-2009/"},{"d":"2009-06-04","n":"Systemairs omsättning steg 8 procent 2008/2009","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemairs-omsattning-steg-8-procent-20082009/"},{"d":"2009-05-27","n":"Systemairs Bokslutskommuniké 2008/2009 publiceras den 4 juni","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemairs-bokslutskommunike-20082009-publiceras-den-4-juni/"},{"d":"2009-04-03","n":"Systemair informerar om förändringar i koncernledningen","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-informerar-om-forandringar-i-koncernledningen/"},{"d":"2009-03-10","n":"Systemair förvärvar Energoplus i Slovenien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-forvarvar-energoplus-i-slovenien/"},{"d":"2009-03-05","n":"Systemair Delårsrapport Q3 1 nov 2008 - 31 jan 2009","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-delarsrapport-q3-1-nov-2008---31-jan-2009/"},{"d":"2009-03-05","n":"Fortsatt tillväxt för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/fortsatt-tillvaxt-for-systemair/"},{"d":"2009-03-04","n":"Systemair fick flygplatsorder i Delhi","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-fick-flygplatsorder-i-delhi/"},{"d":"2009-02-19","n":"Systemairs delårsrapport för tredje kvartalet 2008/2009 publiceras den 5 mars","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemairs-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-20082009-publiceras-den-5-mars/"},{"d":"2009-02-16","n":"Systemair expanderar i Asien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/systemair-expanderar-i-asien/"},{"d":"2009-02-13","n":"Valberedning inför Systemairs årsstämma 2009","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2009/valberedning-infor-systemairs-arsstamma-2009/"},{"d":"2008-12-09","n":"Systemair ökade nettoresultatet med 29%","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-okade-nettoresultatet-med-29/"},{"d":"2008-12-09","n":"Systemair - Delårsrapport Q2 1 maj 2008 - 31 oktober 2008","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair---delarsrapport-q2-1-maj-2008---31-oktober-2008/"},{"d":"2008-12-02","n":"Systemairs delårsrapport Q2 publiceras 9 december","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemairs-delarsrapport-q2-publiceras-9-december/"},{"d":"2008-11-14","n":"Systemair får order på 328 tunnelfläktar till Italien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-far-order-pa-328-tunnelflaktar-till-italien/"},{"d":"2008-08-27","n":"Pressrelease - Årsstämma i Systemair AB","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/pressrelease---arsstamma-i-systemair-ab/"},{"d":"2008-08-27","n":"Delårsrapport Q1: Fortsatt god tillväxt och förbättrad rörelsemarginal","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/delarsrapport-q1-fortsatt-god-tillvaxt-och-forbattrad-rorelsemarginal/"},{"d":"2008-08-27","n":"Systemair ökade rörelseresultatet med 16 procent","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-okade-rorelseresultatet-med-16-procent/"},{"d":"2008-08-22","n":"Systemairs delårsrapport Q1 tidigarelagd","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemairs-delarsrapport-q1-tidigarelagd/"},{"d":"2008-07-21","n":"Årsstämma i Systemair AB den 27 augusti 2008","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/arsstamma-i-systemair-ab-den-27-augusti-2008/"},{"d":"2008-06-13","n":"Stark avslutning på året för Systemair","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/stark-avslutning-pa-aret-for-systemair/"},{"d":"2008-05-13","n":"Systemair stärker närvaron i USA","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-starker-narvaron-i-usa/"},{"d":"2008-04-16","n":"Systemair satsar vidare i Asien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-satsar-vidare-i-asien/"},{"d":"2008-03-07","n":"Systemair ökade rörelseresultatet med 20 procent","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-okade-rorelseresultatet-med-20-procent/"},{"d":"2008-02-01","n":"Systemair completes the acquisition of Climaproduct","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-completes-the-acquisition-of-climaproduct/"},{"d":"2008-02-01","n":"Systemair slutför förvärv av Climaproduct","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2008/systemair-slutfor-forvarv-av-climaproduct/"},{"d":"2007-12-10","n":"Systemair ökade rörelseresultatet med 20 procent","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/systemair-okade-rorelseresultatet-med-20-procent/"},{"d":"2007-12-10","n":"DELÅRSRAPPORT Q2 1 maj 2007 - 31 oktober 2007","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/delarsrapport-q2-1-maj-2007---31-oktober-2007/"},{"d":"2007-11-19","n":"Systemair effektiviserar i Nordamerika","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/systemair-effektiviserar-i-nordamerika/"},{"d":"2007-11-15","n":"Systemair tidigarelägger delårsrapporten Q2","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/systemair-tidigarelagger-delarsrapporten-q2/"},{"d":"2007-11-14","n":"Pressrelease - Stabiliseringsmeddelande","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/pressrelease---stabiliseringsmeddelande/"},{"d":"2007-11-12","n":"Systemair startar bolag i Australien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/systemair-startar-bolag-i-australien/"},{"d":"2007-10-25","n":"Systemair startar softwarebolag i Indien","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/systemair-startar-softwarebolag-i-indien/"},{"d":"2007-10-01","n":"Systemair AB - Analytikerträff Systemair inför börsnotering","u":"/sv/nyheter/pressmeddelanden/2007/systemair-ab---analytikertraff-systemair-infor-borsnotering/"}]

Aktiedata

Handel

Pris Volym Köpare Säljare Tid

Orderbok

Köp Volym     Volym Sälj