Vår historia

I ett halvt sekel har Systemair varit i framkant när det gäller att leverera innovativa, hållbara och energieffektiva ventilationslösningar till alla, överallt. En ödmjuk vision som började i Sverige 1974 har vuxit till ett globalt företag som har expanderat till 51 länder med en portfölj som omfattar 90 företag, som alla står förenade i ett uppdrag: att leverera frisk luft för optimal inomhushälsa och komfort, samtidigt som man upprätthåller ett orubbligt engagemang för miljön.

Vårt sortiment har vuxit kraftigt till att omfatta ett brett sortiment av energi­effektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftkonditionering, luftridåer och värme-produkter. Produkterna är robusta, enkla att välja, installera och använda. Vår affärsidé, som har utgångspunkt i enkelhet och pålitlighet, är att tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter av hög kvalitet. Med affärsidén som bas och våra kunder i fokus är vårt mål att vara den mest effektiva och hjälpsamma partnern när det gäller ditt inomhusklimat.


I februari 2011 tilldelades VD Gerald Engström H.M. kungens medalj, storlek 12 med Serafimerordens band, för enastående insatser för svenskt näringsliv.

Vår historia

1970 och 1980-tal

1974
Företaget grundades under namnet LHG Kanalfläkt och produktionen startade i Skinnskatteberg. Drygt 50% export till Norge. Det första försäljningsdotterbolaget, LHG Kanavapuhallin, etablerades i Finland.

1985
De tyska fläktmotor­till­verkarna Ziehl-­Abegg och ebm-papst var leverantörer från start och blev delägare genom sitt svenska dotter­bolag Ziehl-ebm. Idag är ebm-papst AB näst största ägare i Systemair.

1987
Förvärv av 50% av aktierna i RB Kanalflakt, USA och resterande 50% 2001/2002.

1989/91
Förvärvades successivt det norska bolaget Jolin Produkter A/S.

1990-tal

1992
Förvärv av då OTC-noterade Frico AB specialiserade på luftridåer och värmefläktar.

1995
Förvärv av Environment Air i Kanada, tillverkare av ventilationsaggregat för bostäder.

1996
Förvärv av anläggning i Bouctouche i Kanada för produktion för den nordamerikanska marknaden.

1997
Eget representationskontor i Moskva, Ryssland.
Förvärv av SCIE Systemair som var försäljnings­agent i Frankrike. Namnet valdes senare som koncernnamn.

1998/99
Förvärv av Europair i Södertälje, tillverkare av luftdon. LTI Lüftungstechnik i Windischbuch, numera näst största produktionsenheten och centrallager. LTIs säljbolag i Storbritannien, Polen och Singapore blev de första bolagen att döpas om till Systemair.

1999/00
Förvärv av säljbolaget APF Group i Estland, med dotterbolag i Lettland.
Etablering av representationskontor i Shanghai, Kina.

2000-tal

2000/01
Nytt distributionscenter i Skinnskatte­berg.
Förvärv av Danvent i Danmark, som producerar ventilationsaggregat samt 75% av aktierna i UAB Alitas i Litauen.
Eget säljbolag i Turkiet under namnet Systemair.

2001/02
Systemair blev det gemensamma namnet för hela koncernen.
Förvärv av Veab Heat Tech i Hässleholm, Auranor Aggregater i Eidsvoll, Norge samt säljbolaget Bivent i Österrike.
Säljbolag startades i Hongkong, Ungern och Irland.

2002/03
Förvärv av säljbolaget Meijdijk ­Ventilatietechnik i Nederländerna, Klockargården i Skinnskatteberg, 26 000 m2 byggnader och 30 ha mark.

2003/04
Förvärv av Fans&Spares i Storbritannien, Gelu, tysk luftridåtillverkare, Antlia, distributör i Schweiz och etablering av nytt säljbolag i Belgien.

2004/05
Etablering av säljbolag i Rumänien och Sydafrika. Produktionsanläggning i Ukmergé, Litauen startades.

2005/06
Förvärv av Marvent, Slovenien, Multiventilacao, säljbolag i Portugal samt etablering av säljbolag i Förenade Arabemiraten, Spanien och Indien.
Gerald Engström, dåvarande VD i Systemair, utsågs till Entrepreneur of the Year i Sveri

2006/07
Förvärv av Altexa i Österrike och Imos i Slovakien samt tillgångarna i Matthews & Yates i Storbritannien.

2007/08
Förvärv av Koolclima, Spanien, Climaproduct, Italien samt etablering av Systemair Software, Indien.
Systemair tilldelades Exportrådets Stora ­Exportpris.
Systemair noterades på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen.

2008/09
Förvärv av Megcool Industries i Malaysia samt tillgångarna i Emerson Ventilation Products, USA.

2009/10
Förvärv av Energo Plus, Slovenien, W.C. Wood, div för luftavfuktare, Kanada, ­Ravistar, Indien.

2010-tal

2010/11
VD Gerald Engström tilldelades i februari 2011 H.M. Konungens medalj i den 12:e storleken i serafimerordens band för framstående insatser för svenskt näringsliv.

Förvärv av det polska säljbolaget Foko,Polen, säljbolaget VKV,Tjeckien, ventialtionsbolaget Rucon,Holland, samt bolagen inom Aaldering Group, med tillverkning och försäljning av luftridåer i Tyskland samt Nederländerna.

Minoritetsförvärv av Systemair AD Estland och IMoS-Systemair, Slovakien. Etablering av säljbolag i Chile.

2011/12
Förvärv av säljbolagen DT Termo, Serbien samt Montenegro och Frivent i Tyskland.
Förvärv av det Ryska säljbolaget Ventrade.
Förvärv Airwell i Italien, fabrik med produktion av kylmaskiner samt IAPL, Indien tillverkare av ventilationsaggregat och Kryotherm i Sverige.

2012/13
Förvärv av Holland Heating, tillverkare av ventilationsaggregat i Nederländerna.
Förvärv av Change’Air i Kanada, tillverkare av klassrumsaggregat.
Förvärv av 90 procent av aktierna i det turkiska bolaget HSK, ledande tillverkare av ventilationsaggregat i Turkiet.

2013/14
Förvärv av Menerga GmbH, ledande europeisk tillverkare av ventilationsaggregat för simhalls- och komfortventilation, i Tyskland.
Förvärv av Reftec AS, leverantör av kommersiell kyla och värmepumpar, i Norge.
Förvärv av Menergas säljbolag i Österrike och Schweiz.
Förvärv av Menergas säljbolag i Hamburg, Hannover, Berlin och Frankfurt.

2014/15
Förvärv av Airwell i Frankrike, tillverkare av uftkonditioneringsprodukter i Frankrike.
Förvärv av Lautner Energiespartechnik GmbH i Tyskland.
Förvärv av säljbolagen, Camair i Belgien, Airwell i Tyskland och Menerga i Norge.

2015/16
Roland Kasper utsågs till ny VD och koncernchef för Systemair AB. Gerald Engström valdes av årsstämman till ny styrelseordförande.
Den svenska verksamheten delades upp i två bolag. Bolaget Systemair AB blev ett renodlat holdingbolag med koncernstab och koncernfunktioner. Det nybildade bolaget Systemair Sverige AB bedriver produktions- och försäljningsverksamheten i Sverige.
Vår om- och tillbyggda fabrik i Slovakien invigdes. Där producerar vi produkter för luftdistribution och brandspjäll.

Förvärv av 75 procent av aktierna i det brasilianska bolaget Traydus som är ledande inom tillverkning av kundanpassade ventilationsaggregat och fläktkonvektorer i Brasilien.
Förvärv av Alitis som marknadsför och säljer Systemairs produkter i Vitryssland och Kaliningrad.
Förvärv av tillverkningen av ventilationsaggregat från Kolektor Koling d.o.o. i Slovenien.
Förvärv av Menerga NV som är återförsäljare av Menergas produkter i Belgien.
Slutfört förvärv av Menerga Polska som är återförsäljare av Menergas produkter i Polen.

2016/17
Förvärv av den tjeckiska bolagsgruppen 2VV som är ledande inom utveckling och tillverkning av ventilationsaggregat för industri och bostäder samt luftridåer för kommersiella applikationer i regionen.

Förvärv av det tyska bolaget TTL Tür + Torluftschleier Lufttechnische Geräte GmbH, tillverkare av högkvalitativa kommersiella luftridåer.
Förvärv av det österrikiska företaget FRIVENT Luft- & Wärmetechnik GmbH, en tillverkare av ventilationsaggregat av hög kvalitet.

2017/18
Förvärv av det österrikiska företaget Frivent Luft- & Wärmetechnik GmbH. Företaget säljer produkter för kommersiellt och industriellt bruk.
Förvärv av det sydafrikanska företaget Viking Air Conditioning, en marknadsledande tillverkare av ventilationsaggregat med integrerad kyla.
Förvärv av Syneco GmbH i Schweiz som säljer och utför service på Menergas produkter.

2018/19
Förvärv av 49,9 procent av aktierna i tyska Burda WTG GmbH. Burda säljer och utvecklar strålvärmare för utomhusbruk.
Förvärv av 21 procent av aktierna i Pacific HVAC Engineering i Australien. Företaget är en grossist av ventilationsprodukter på den australiska marknaden.
Förvärv av det kanadensiska företaget Greentek. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder på den kanadensiska och amerikanska marknaden.
Förvärv av det spanska bolaget Koolair. Koolair är en ledande tillverkare av luftdistributionsprodukter.

2019/20
Förvärv av ventilationsdelen av det australiensiska bolaget Pacific HVAC Engineering. Bolaget är distributör av ventilationsprodukter samt tillverkar ett sortiment av fläktar. Företaget har namnändrats till Pacific Ventilation.
Förvärv av 60 procent av aktierna i Systemair Maroc som säljer Systemairs produkter i Marocko och Västafrika.
Förvärv av 60 procent av det danska säljbolaget Tempus Heat A/S. Bolaget är distributör av Fricos värmeprodukter samt utför service.

2020s

2020/21
Förvärv av resterande 50,1% av aktierna i Burda WTG i Tyskland. BURDA WTG utvecklar, producerar och levererar infraröda strålvärmare och värmepaneler och tillhörande styrutrustning med flera egna patent.
World Expo 2020 kommer att äga rum i Dubai 2021. Det officiella temat för Expo 2020 är ”Connecting Minds – Creating the Future”. Systemair ansvarar för luftkonditioneringen och ventilationen av den svenska paviljongen.

2021/22
Den 3 januari 2022 flyttar Systemair till Nasdaq Stockholms Large Cap-segment.
Förvärv av 80% av det italienska företaget Tecnair LV S.p.A. från LU-VE Group, noterat på Milanobörsen, och resterande 20% från Monti-familjen.
Systemair avbryter sina leveranser till Ryssland och Vitryssland. Systemair har varit verksamt i Ryssland sedan 1990. På grund av den geopolitiska situationen i Ukraina, Ryssland och Vitryssland har Systemair avbrutit alla leveranser till Ryssland och Vitryssland.

2022/23
Systemair ingick ett avtal med Panasonic Corporations Heating & Ventilation A/C Company som avser att avyttra luftkonditioneringsverksamheten, att sälja alla utestående aktier i Systemair S.r.l och Tecnair S.p.A i Italien, och i sinom tid den verksamhet som bedrivs av luft- konditionering av säljare i Systemair GmbH i Tyskland. Avtalet slutfördes den 1 mars 2023.
Systemair anordnar en kapitalmarknadsdag och kommer att ge investerare, analytiker och finansmedia en uppdatering av bolagets strategi med fokus på tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och smarta energieffektiva produkter.
Förvärv av resterande 40% av aktierna i försäljningsbolaget i Marocko och äger därefter samtliga aktier i Systemair Maroc.
Systemair har förvärvat Storbritannien-baserade SCS Engineering Ltd, och dess dotterbolag Smoke Control Services Ltd, tillsammans Group SCS. Group SCS är en brittisk ledare inom rökkontrolllösningar för bostads- och kommersiella byggnader.