Aktiekapitalets utveckling

Beskrivningen av Systemairs aktiekapital nedan är upprättad utifrån strukturen på Bolagets aktiekapital efter noteringen på Nasdaq OMX Nordic Exchange i oktober 2007.

Aktiekapitalet har ändrats sedan 1994 enligt följande: 

ÅrHändelseKvotvärdeÖkning avAktiekapitalTotalt antal aktierTotalt antal aktier
1993/94Fondemission, A aktier1007,000,00010,000,000100,000 
1994/95Nyemission, A aktier10014,000,00024,000,000240,000 
1995/96Fondemission, A aktier10026,000,00050,000,000500,000 
2005/06Nyemission, B aktier1002,000,00052,000,000520,000 
2006/07100:1 split152,000,00052,000,000 
2007/08Omstämpling till aktieslag152,000,00052,000,000 
2021/22Split 4:10,25-52,000,000208,000,000