Organisation

Systemair har en matrisorganisation på global nivå. Våra ägda säljbolag erbjuder effektiv kontroll och direkt kommunikation med marknaden. Genom våra lokala dotterbolag är vi bekanta med kraven och trenderna på olika marknader och kan reagera snabbt på förändringar.

För att säkerställa smidig informationsöverföring mellan dotterbolagen och huvudkontoret har vi bildat ”business boards”. Dessa är informella styrelser som består av den lokala verkställande direktören och ytterligare en eller två högre personer som representerar koncernen. Vi har även Centers of Excellence, för kunskapsöverföring mellan produktchefer och säljare.