Systemairs Q3 rapport presenterades den 5 mars

Klicka här för presentation och webbsändningen

 
 %,   SEK

Systemair länkar lån till hållbarhetsmål

Uppnådda mål leder till lägre räntekostnader.

Aktien

De senaste 10 åren har bolagets genomsnittliga tillväxt uppgått till 10,5 procent...

Investerare

Report thumbnail
mars 05, 2024, 07:00 CET
Systemair AB delårsrapport kvartal 3, 2024
Report thumbnail
augusti 09, 2023, 08:00 CEST
Systemair publicerar årsredovisningen för 2022/23

Pressmeddelanden

Nyckeltal

10,5%

Tillväxt

Genomsnittlig årlig ökad omsättning över en konjunkturcykel.

1 100MEUR

Omsättning

Netto R12

>9,2%%

Lönsamhet, 2022/23

Justerad rörelsemarginal 2022-23.

Kontakt

Anders Ulff

CFO

anders.ulff@systemair.com

+46 222 44 009

Du kanske också är intresserad av...

Finansiella mål och utfall

Systemair arbetar gentemot specifika mål för tillväxt, lönsamhet, finansiell ställning och utdelning.

Aktien

Följ Systemairs akties utveckling på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Bolagsstyrning

Som ett svenskt publikt aktiebolag grundas Systemair ABs bolagsstyrning på svenska regler och svensk lagstiftning.