Systemairs Q2 rapport presenteras den 7 december

Om du vill delta i webbsändningen, klicka här för att registrera dig.

 
 %,   SEK

Systemair länkar lån till hållbarhetsmål

Uppnådda mål leder till lägre räntekostnader.

Aktien

De senaste 10 åren har bolagets genomsnittliga tillväxt uppgått till 10,5 procent...

Investerare

augusti 31, 2023, 13:00 CEST
Systemair AB delårsrapport Q1 2023/24
augusti 09, 2023, 08:00 CEST
Systemair publicerar årsredovisningen för 2022/23

Pressmeddelanden

Nyckeltal

10,5%

Tillväxt

Genomsnittlig årlig ökad omsättning över en konjunkturcykel.

12,1md SEK

Omsättning

Omsättning 2022/23 i miljarder SEK

>10%

Lönsamhet

Genomsnittlig årlig rörelsemarginal över en  konjunkturcykel.

Kontakt

Anders Ulff

CFO

anders.ulff@systemair.com

+46 222 44 009

Du kanske också är intresserad av...

Finansiella mål och utfall

Systemair arbetar gentemot specifika mål för tillväxt, lönsamhet, finansiell ställning och utdelning.

Aktien

Följ Systemairs akties utveckling på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Bolagsstyrning

Som ett svenskt publikt aktiebolag grundas Systemair ABs bolagsstyrning på svenska regler och svensk lagstiftning.