Fem skäl till att investera i Systemair

Den som väljer att investera i Systemairs aktie investerar i Europas största leverantör av ventilationsprodukter med marknadens mest kompletta produktprogram. Bolaget har en historia av stark tillväxt, och fortsätter att kontinuerligt investera för framtiden. Marknaden drivs av trender som energieffektivisering, hållbarhet, digitalisering och urbanisering. 

Bransch i stark tillväxt

Behovet av bostäder och fastigheter växer globalt och därmed också behovet av god ventilation. Vikten av energieffektivitet och frisk luft blir allt större. I Europa behöver 30 miljoner fastigheter renoveras för att de globala klimatmålen ska kunna uppnås till 2030. EU, USA och även Asien lanserar omfattande program för att förbättra ventilations- och uppvärmningseffektiviteten på ett miljöeffektivt sätt (läs: nya ventilationsaggregat och värmepumpar) i bostäder och offentliga byggnader.

2

Stigande omsättning och vinst

Systemair har en välbeprövad affärsidé och affärsmodell, vilket visar sig i en stadigt ökande omsättning och vinst. En stor del av vinsten investeras framåt i produktionsutveckling, hållbarhetsåtgärder och strategiska förvärv.

3

Marknadsledande i Europa

Systemair är Europas största leverantör av ventilationsprodukter. Denna position har nåtts både genom organisk tillväxt och en stark produktutveckling, men även genom förvärv. Marknaden konsoliderar sig och Systemair arbetar efter en uttalad investerings- och förvärvsstrategi för fortsatt tillväxt.

4

Hållbarhet driver utvecklingen

God ventilation förbättrar inomhusluften, vilket är positivt för hälsa och produktivitet, samtidigt som det är energi- och kostnadseffektivt och minskar utsläppen av koldioxid. Utöver den viktiga skillnad våra produkter gör driver vi ett ansvarsfullt och heltäckande hållbarhets arbete. Systemair stödjer Agenda 2030 och bidrar aktivt till 10 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Bolaget har även åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål genom Science Based Targets initiative (SBTi).

5

Spridd risk

Systemair är ett globalt företag med egna säljbolag i 51 länder, 26 produktionsanläggningar och export till fler än 135 länder. Det gör bolaget mindre utsatt för risker som kan uppstå på specifika platser eller marknader. Koncernens styrning och kontroll bidrar till att identifiera och hantera både risker och möjligheter.

Du kanske också är intresserad av...

Historia

Systemair startade sin verksamhet 1974 med en banbrytande produktidé, den runda kanalfläkten, som har förenklat dagens ventilationssystem.

Hållbar utveckling

I vår värdekedja lägger vi stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag.

Vår strategi

En hållbar strategi skapar utrymme för fortsatt tillväxt och utgör en förutsättning för att nå de finansiella målen.