Aktieägarstruktur

Innehav

Innehav antal aktierAntal ägareAntal aktierAntal ägare i %Marknadsvärde (KSEK)
1-5005,054678,5300.33%60,321
501-1 000711554,2160.27%49,270
1 001– 5 0008101,793,1050.86%159,407
5 001–20 0001811,723,4390.83%153,214
20 001–131203,250,71097.72%18,068,988
Totalt6,887208,000,000100,0%18,491,200

Aktieägare

Aktieägare grupperat enligt Euroclear ProcentAntal aktier
Färna Invest AB142.82%89,056,648
ebm-papst AB 10.69%22,239,080
Swedbank Robur Fonder 9.44%19,627,650
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidig 6.85%14,255,048
Nordea Investment Funds 4.98%10,348,348
Didner & Gerge Fonder AB 4.26%8,870,977
Tredje AP-fonden 2,58%5,371,736
The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY 2.19%4,546,128
Handelsbanken fonder 1.93%4,016,652
SEB Investment Managemaent 1.52%3,162,571
Andra 12.74%26,505,162
Totalt 100%208,000,000

VD Gerald Engströms helägda privata bolag
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 29 april 2023.