Aktieägarstruktur

Innehav

Innehav antal aktierAntal ägareAntal aktierAntal ägare i %Marknadsvärde (KSEK)
501-1 000611474,3560.23%29,600
1 001– 5 0007781,742,0010.84%108,701
5 001–20 0001791,703,3900.82%106,292
20 001–132203,527,55197.85%12,700,119
Totalt5,487208,000,000100,0%12,979,200

Aktieägare

Aktieägare grupperat enligt Euroclear ProcentAntal aktier
Färna Invest AB142,82%89,056,678
ebm-papst AB 10.69%22,239,080
Swedbank Robur Fonder 9.76%20,310,385
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidig 5.46%11,366,000
Didner & Gerge Fonder AB 4.68%9,730,821
Nordea Investment Funds 4.53%9,422,270
Lannebo Fonder 3.79%7,880,647
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,96%6,159,215
Handelsbanken fonder 2.01%4,187,274
SEB Investment Managemant 1.60%3,321,120
Andra 11.70%24,326,540
Totalt 100%208,000,000

VD Gerald Engströms helägda privata bolag
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 30 april 2022.