Aktieägarstruktur

Innehav

Innehav antal aktierAntal ägareAntal aktierAntal ägare i %Marknadsvärde (KSEK)
1-5005,054678,5300.33%60,321
501-1 000711554,2160.27%49,270
1 001– 5 0008101,793,1050.86%159,407
5 001–20 0001811,723,4390.83%153,214
20 001–131203,250,71097.72%18,068,988
Totalt6,887208,000,000100,0%18,491,200

Aktieägare

Aktieägare grupperat enligt Euroclear ProcentAntal aktier
Färna Invest AB142,83%89 076 648
ebm-papst AB 10,69%22 239 080
Swedbank Robur Fonder 7,93%16 498 895
Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidig 7,47%15 528 048
Nordea Investment Funds 5,07%10 538 600
Didner & Gerge Fonder AB 4,24%8 886 139
Tredje AP-fonden 2,29%4 770 988
The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY 2,20%4 570 643
Handelsbanken fonder 1,79%3 718 648
SEB Investment Managemaent 1,61%3 138 230
Andra 13,96%29 034 081
Totalt 100%208,000,000

VD Gerald Engströms helägda privata bolag
Källa: Euroclear AB Aktiebok den 30 november 2023.