Välkommen till Systemair

Nettoförsäljningen upp 33% i Q3

Under Q3 (nov 22-jan 23) fortsatte Systemair att växa. Försäljningsutvecklingen var stark, och det justerade rörelseresutatet mer än fördubblades till MSEK 274 (131).

Systemair förbinder sig till SBTi 

Systemair tar ytterligare ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser genom att åta sig att sätta vetenskapligt baserade mål enligt SBTi (Science Based Targets initiative).

Pressmeddelanden

15 mar 2023, 08:00 | Regulatorisk
9 mar 2023, 08:00 | Regulatorisk
27 feb 2023, 08:00 | Regulatorisk
13 feb 2023, 08:00 | Regulatorisk
17 jan 2023, 08:00 | Regulatorisk
8 dec 2022, 08:00 | Regulatorisk

Ventilation förändrar allt

Vi vill ta fram kraften hos människor. Det är enkelt, för vi gör det enkelt. Vi förenklar, vi vägleder och vi finns vid din sida. Vi är din mest effektiva och hjälpsamma partner för att bemästra dina luftkvalitetsutmaningar inomhus.

Vår vision

>6,500

anställda

Koncernen omfattar omkring

6 500 medarbetare

90

företag

Ca 90 företag ingår i

Systemair gruppen

9,6 milj. SEK

försäljning

Omsättningen uppgick till 9,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2021/22

“En hållbar strategi skapar utrymme för fortsatt tillväxt och vårt strategiska fokus för att nå de finansiella målen. Våra kärnvärden är avgörande för framsteg.”

Vår strategi

Hållbarhets-
strategi

I vår värdekedja lägger vi stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag. För våra anställda strävar vi efter att erbjuda en hållbar arbetsplats samtidigt som vi arbetar för en mer hållbar verksamhet genom att minska vårt koldioxidavtryck.

Hållbarhetsstrategi

augusti 03, 2022, 10:00 CEST
Systemair publicerar årsredovisningen för 2021/22

Kapitalmarknadsdag 17 januari

Systemair anodnade en välbesökt kapitalmarknadsdag i Skinnskatteberg den 17:e januari för investerare och finansanalytiker. På programmet stod bland annat presentationer av Systemairs senaste produkter och lösningar inom bostadsventilation och automation/styrning. 

Banbrytande order i Indien

Indira Gandhi Airport i New Delhi expanderar, och Systemair Indien valdes ut som leverantör av en ventilationslösning med ett stort antal produkter till den nya Terminal 1. 

DCC passar oss väl

Behoven av allt större lagringskapacitet för data servrar ökar kontinuerligt och globalt, och data center kylning (DCC) är ett växande område för Systemair.De höga kraven på energieffektivitet och konstant tillgänglighet 24/7 passar Systemair väl.

Håll kontakten

Följ oss och få den senaste informationen.