Koncernledning

VD och Koncernchef

Utbildning: Dipl. Ing. Energi och Värmeteknik, Fachhochschule Giessen, Tyskland

Förr: Marknads- och säljchef Systemair AB, Produkt och Marknads ansvar på FläktWoods AB och ABB Ventilation Products GmbH

Innehav: 92 800 aktier och 40 000 teckningsoptioner

Född: 1969

Anställd sedan: 2007

CFO

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen Uppsala universitet

Förr: Revisor och konsult Ernst & Young, koncernekonomichef Systemair

Innehav: 158 000 aktier och 28 000 teckningsoptioner

Född: 1967

Anställd sedan: 1999

Vice President Sales

Utbildning: Ventilationsingenjör, diplomerad marknadsekonom

Förr: VD Systemair Ltd, Storbritannien, säljchef för Systemair i Sverige

Innehav: 52 800 aktier och 28 000 teckningsoptioner

Född: 1966

Anställd sedan: 2002

Vice President Marketing, Director Frico and MD Systemair AS, Norway

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet och en MBA i varumärkeshantering, Norges Handelshögskola

Förr: Direktör för Teknik och Marknad på GK Inneklima, Chef för Teknisk support på Systemairkoncernen och säljchef för Systemair i Sverige

Innehav: 3 301 aktier och 40 000 teckningsoptioner

Född: 1973

Anställd sedan: 2018, 2000-2006

Vice President Global Supply Chain

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings Tekniska Högskola

Förr: Produktionsdirektör, Atlas Copco, Secoroc Division, SVP Supply Operations Konecranes PLC

Innehav: 970 aktier och 57 240 teckningsoptioner

Född: 1964

Anställd sedan: 2022

Vice President Products and Technologies

Utbildning: BSc Fire Engineering, Lund Technical University; Master of Business Administration, Vienna University of Economics and Business

Förr: Vice President Global Operations, Product Management & Development E&FT, Nederman; Vice President Business Area Commercial Ventilation, Swegon; Vice President Business Area Hard flooring, Tarkett; Various Management roles, IKEA Industry

Innehav: 6 000 aktier och 48 000 teckningsoptioner

Född: 1966

Anställd sedan: 2023

Vice President M&A

Utbildning: MSc Handelshögskolan, Stockholm

Förr: Head of M&A and Business Development, ASSA ABLOY Global Solutions, Head of M&A AddLife, Strategy & M&A Sandvik Materials Technology, Client Executive Swedbank Large Corporates & Institutions, Head of TMT-sector team Swedbank Corporate Finance, Director Group M&A Telia Company, Manager KPMG Corporate Finance, Institutional Sales and Equity research Swiss Bank Corporation

Innehav: -

Född: 1969

Anställd sedan: 2024