DELÅRSRAPPORT Q2 1 maj 2007 - 31 oktober 2007

december 10, 2007, 14:37
Regulatory information
DELÅRSRAPPORT Q2 1 maj 2007 - 31 oktober 2007Maj - oktober 2007· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 1 527 Mkr (1 336).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 procent till 215 Mkr (180).Rörelsemarginalen uppgicktill 14 procent (13). Kostnaden för börsintroduktionen som belastatrörelseresultat uppgicktill 6 Mkr.· Resultat efter skatt uppgick till 135 Mkr (164).· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,57 kr (3,17).Kommentarer av koncernchef Gerald Engström till första halvåret maj - oktober2007· Tillväxten fortsatt stark i Östeuropa & OSS.· Aggregattillverkaren Koolclima i Spanien förvärvades i juni.· Kaminbolaget Camina i Motala såldes i augusti.· Etablering av Systemair Software i Indien· Systemair aktien noterades på OMX Stockholm Mid cap lista den 12 oktober.Aktien övertecknadesnio gånger.

Downloads