Pressrelease - Stabiliseringsmeddelande

november 14, 2007, 12:00
Regulatory information
Pressrelease - StabiliseringsmeddelandeTotalt 2 575 000 Systemair-aktier har köpts i marknaden understabiliserings-perioden. Stabilisering inleddes den 12 oktober 2007 ochavslutades den 9 november 2007.Stabiliseringstransaktioner har genomförts inom följande prisintervall:2007-10-12 77,25 - 78,00 SEK2007-10-15 76,75 - 78,00 SEK2007-10-16 74,00 - 75,50 SEK2007-10-26 73,00 SEK2007-10-29 72,25 - 73,00 SEK2007-11-01 72,00 SEK2007-11-02 72,00 SEK2007-11-05 72,00 - 72,25 SEK2007-11-06 72,00 - 72,25 SEK2007-11-07 73,25 SEK2007-11-08 71,50 - 74,75 SEK2007-11-09 72,00 - 74,00 SEKStabiliseringsperioden har avslutats och inga ytterligarestabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.Systemair noterades på OMX Nordiska Börs den 12 oktober 2007.Handelsbanken Capital Markets och Nordea var Joint Global Co-Ordinators ochJoint Bookrunners i börsintroduktionen.För ytterligare information kontakta: Gerald Engström, Koncernchef, +46 222 44001, +46 70 519 00 01 Glen Nilsson, Finansdirektör, +46 222 440 03, +46 70 654 4003Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte ca 2,7 mdkr under räkenskapsåret2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhetpå tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland.Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Koncernens produkter marknadsförs undervarumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan grundandet av Systemair1974 har bolaget årligen ökat nettoomsättningen och samtidigt uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittligaomsättningstillväxten uppgått till 16 procent. Systemair är sedan den 12 okt2007 noterat på OMX Nordiska Börs, på listan för medelstora bolag.

Downloads