Systemair AB - Analytikerträff Systemair inför börsnotering

oktober 1, 2007, 10:04
Regulatory information
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte drygt 2,6 mdkr under räkenskapsåret 2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan  grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat nettoomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 16 procent.
 
Gerald Engström, verkställande direktör och koncernchef och Glen Nilsson, CFO och IR-ansvarig bjuder in till analytikermöte inför börsnoteringen Kl 15:00 den 1 oktober på Konferens Spårvagnshallarna Birger Jarlsgatan 57 A