Systemair effektiviserar i Nordamerika

november 19, 2007, 14:00
Regulatory information
Systemair effektiviserar i NordamerikaSystemairs nordamerikanska bolag Fantech effektiviserar inom produktion och logistik.Fantech har sin produktionsanläggning i New Brunswick, Kanada samt enmonteringsfabrik i Florida. För att bättre utnyttja produktionskapaciteten i denmoderna anläggningen i Kanada, kommer all montering att ske där, från och medden 1 februari 2008.-	Genom att samordna all produktion till Kanada och flytta distributionen tillCincinnati gör vi betydande besparingar både inom produktion- ochlogistikområdet, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.För mer information kontakta:Gerald Engström, CEO, 070 519 00 01, 0222-44001Glen Nilsson, CFO, 070 654 40 03, 0222-44003Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte ca 2,7 mdkr under räkenskapsåret2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhetpå tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland.Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.  Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB ochFantech. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatnettoomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under desenaste tio åren har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 16procent. Systemair är sedan den 12 okt 2007 noterat på OMX Nordiska Börs, pålistan  för medelstora bolag.

Downloads