Systemair ökade rörelseresultatet med 20 procent

december 10, 2007, 14:38
Regulatory information
Systemair ökade rörelseresultatet med 20 procentNettoomsättningen under första halvåret (maj - okt) för det brutnaräkenskapsåret 2007/2008, ökade med 14 procent till 1 527 Mkr (1 336) ochrörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 procent till 215 Mkr (180).Nettoomsättningen under andra kvartalet (aug -okt) ökade med 13 procent till 833Mkr (737) och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16 procent till 126 Mkr (109).-Perioden har präglats av en fortsatt god tillväxt på de flesta marknader,särskilt i Östeuropa och OSS, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.Under perioden har ett mjukvaruföretag Systemair Software i Indien etableratsoch kaminbolaget Camina avyttrats. Systemairaktien noterades på OMX NordicExchange Stockholm Mid cap-listan den 12 oktober. Delårsrapporten i sin helhet finns från och med 10 december kl 14.30 tillgängligpå hemsidan, www.systemair.se. För ytterligare information kontakta: Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil070-519 00 01 Lars Hansson, Styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 GlenNilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte ca 2,7 mdkr under räkenskapsåret2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhetpå tillväxtmarknader, i synnerhet i Central-och Östeuropa inklusive Ryssland.Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB ochFantech. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatnettoomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under desenaste tio åren har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 16procent. Bolaget noterades på OMX Nordic Exchange Stockholm den 12 oktober 2007.

Downloads