Systemair startar bolag i Australien

november 12, 2007, 07:57
Regulatory information
Systemair startar bolag i AustralienVentilationsföretaget Systemair startar ett säljbolag i Australien. Med det nyabolaget, Systemair Australia Pty.Ltd., stärker Systemair sina positioner påmarknaderna i Australien och Nya Zeeland.Kontor och lager ligger i Melbourne, de första lagerleveranserna kommer frånSverige och Tyskland under december.- Idag marknadsför vi ett begränsat sortiment via distributörer. Med ett bolagpå plats kan vi bygga upp en effektiv försäljning av Systemairs helaproduktprogram, säger Gerald Engström koncernchef för Systemair. Ivan Smolcicsom vi anställt som vd, har lång erfarenhet av ventilationsbranschen iAustralien och Nya Zeeland och vi tror på en intressant utveckling för SystemairAustralia.För mer information kontakta:Gerald Engström, CEO, 070 519 00 01, 0222-44001Glen Nilsson, CFO, 070 654 40 03, 0222-44003Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte ca 2,7 mdkr under räkenskapsåret2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhetpå tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland.Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Koncernens produkter marknadsförs undervarumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan grundandet av Systemair1974 har bolaget årligen ökat nettoomsättningen och samtidigt uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittligaomsättningstillväxten uppgått till 16 procent. Systemair är sedan den 12 okt2007 noterat på OMX Nordiska Börs, på listan för medelstora bolag.

Downloads