Systemair startar softwarebolag i Indien

oktober 25, 2007, 08:38
Regulatory information
Systemair startar softwarebolag i IndienSystemair Software, utvecklar program för datorsimulering av strömning i rum,energimodellering av byggnader och simulering av evakuering av CO och CO2 frånparkeringshus samt utvecklar mjukvarudokumentationen av Systemairs produkter.Ventilationsföretaget Systemair startar ett softwarebolag i Indien. Bolaget ärett joint venture mellan Systemair (60%) och det indiska softwarebolagetMechartés (40%). Det nya bolaget, Mechartés är en avknoppning från India Institute of Technology och utvecklarmjukvara till försvarsindustri och annan teknisk industri.-         Vi ser ett stort behov av den här typen av service. Särskiltintressant är att kunna simulera rökgasutvecklingen vid brand i t exparkeringsgarage eller tunnlar, där det är mycket viktigt att ha rättventilationskapacitet för att snabbt få ut de giftiga rökgaserna, säger SveinNilsen, marknadsdirektör för Systemair. Vi har sedan tidigare ett gott samarbetemed Mechartés som är en mycket kompetent partner inom området.Det nya företaget presenterades för 140 inbjudna gäster på Svenska Ambassaden iNew Delhi. Vd för det nya bolaget blir Shishir Gupta från Mechartés.För mer information kontakta:Svein Nilsen, Marknadsdirektör Systemair,  +47 930 627 00Gaurav Vasudev, VD Systemair India, +91 (0) 98 715 66 133Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte ca 2,7 mdkr under räkenskapsåret2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhetpå tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland.Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.    Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB ochFantech. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatnettoomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under desenaste tio åren har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 16procent. Systemair är sedan den 12 okt 2007 noterat på OMX Nordiska Börs, pålistan  för medelstora bolag.

Downloads