Systemair tidigarelägger delårsrapporten Q2

november 15, 2007, 17:00
Regulatory information
Systemair tidigarelägger delårsrapporten Q2Av kalendermässigt praktiska skäl har ventilationsföretaget Systemair beslutattidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2007(aug-okt) från den 17 december till den 10 december. Koncernchef Gerald Engström kommer att presentera delårsrapporten i sin helhet ien webcastsändning på www.systemair.se,  den 10 december kl 15.00.För frågor, kontaktaGerald Engström, CEO, 070 519 00 01, 0222-44001Glen Nilsson, CFO, 070 654 40 03, 0222-44003Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte ca 2,7 mdkr under räkenskapsåret2006/2007 och har drygt 1700 anställda. Systemair har en väletablerad verksamhetpå tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland.Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.  Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB ochFantech. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatnettoomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under desenaste tio åren har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 16procent. Systemair är sedan den 12 okt 2007 noterat på OMX Nordiska Börs, pålistan  för medelstora bolag.

Downloads