Stark avslutning på året för Systemair

juni 13, 2008, 08:30
Regulatory information
Stark avslutning på året för SystemairVentilationsföretaget Systemair redovisar en stark tillväxt för fjärde kvartaletoch ökade nettoomsättningen med 23 procent och rörelseresultatet med 32 procent.För räkenskapsåret 2007/2008 (1 maj - 30 april) ökade nettoomsättningen med 16procent till  3 092 Mkr (2 664) och rörelseresultatet (EBIT) med 22 procent till403 Mkr (329). - Tillväxten är fortsatt stark i Östeuropa, säger Gerald Engström, koncernchefför Systemair. - Förvärven av aggregattillverkaren Koolclima i Spanien tillsammans medClimaproduct i Italien utvecklar vårt sortiment ytterligare och stärker vårapositioner på den europeiska marknaden. Vi ökar också våra insatser på denasiatiska marknaden och har etablerat ett säljbolag i Australien. - Efter verksamhetsårets slut har vi genomfört förvärv i Malaysia och USA ochhar därmed sammantaget 12 produktionsanläggningar i Europa och Nordamerika ochegna säljbolag i 38 länder.Bokslutskommunikén i sin helhet finns från och med 08.30 idag tillgänglig påwebsidan, www.systemair.se.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02Gerald Engström, CEO,  0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien,Sydafrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1miljarder kronorräkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 800 anställda.Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till cirka 18 procent . Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan den 12oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstorabolag.

Downloads