Systemair får order på 328 tunnelfläktar till Italien

november 14, 2008, 16:45
Regulatory information
Systemair får order på 328 tunnelfläktar till ItalienSystemair har fått en order värd ca 2,9 MEUR för tunnelfläktar till en motorvägi Italien. Det är A32 Torino-Bardonnecchia motorvägstunnlar som ska rustas uppoch fläktarna ska levereras mellan 2008 och 2010. A32 är en huvudväg som förbinder Italien med Frankrike. Motorvägen är 76 km långoch har nio tunnlar, den längsta är 5 190 m. Avsikten är att uppgraderatunnlarna i enlighet med bland annat ett EU-direktiv för ökad trafiksäkerhet. Tunnelfläktarna är tillverkade av rostfritt stål, klarar 400°C drifttemperaturoch kan reverseras.- Tidigare har våra största order kommit från Mellanöstern. Det här innebär ettgenombrott på den europeiska marknaden för våra infrastrukturfläktar, sägerSvein Nilsen, marknadsdirektör i Systemair.Ägare		SITAF S.p.A.Konstruktör	Ferro Ingegnerie SrlBeställare	Kopa EngineeringOrdervärde	2.9 MEURFör mer information kontaktaSvein Nilsen, marknadsdirektör, +47 93062700, svni@systemair.seSystemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Sydafrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1 miljarder kronorräkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 950 anställda.Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.