Systemair ökade nettoresultatet med 29%

december 9, 2008, 08:30
Regulatory information
Systemair ökade nettoresultatet med 29%Fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet för ventilationsföretaget Systemair.Under det andra kvartalet (aug-okt) för det brutna räkenskapsåret 2008/2009,ökade nettoomsättningen med 14 procent till 947 Mkr (833). Resultatet efterskatt ökade med 29% till 100 Mkr.För verksamhetsårets första 6 månader ökade nettoomsättningen med 14% till 1734Mkr (1527) och resultatet efter skatt med 26% till 170 Mkr (135).- Andra kvartalet uppvisar fortsatt tillväxt med en förbättrad lönsamhet.Integrationen av nyförvärvet i USA går enligt plan och ger en bas för tillväxtinom sektorn för kommersiellalokaler på den nordamerikanska marknaden. Denna rapport avges under en period avstorfinansiell oro. Vi följer utvecklingen noga och kan notera en avmattning avtillväxten i Östeuropa &OSS samt i Norden. Successiva kostnadsanpassningar har vidtagits löpande underhela delårsperioden. För perioden uppnådde vi samtliga uppsatta finansiella mål.Ambitionen är att fortsätta växa även vid vikande efterfrågan genom utvecklingav nya produkter, konsekvent marknadsföring samt ökad geografisk närvaro genomnyetableringar och förvärv, säger Gerald Engström, CEO för Systemair.Delårsrapporten i sin helhet, samt en sammanfattande presentation och intervjumed koncernchef Gerald Engström, finns från och med 9 december kl 08.30tillgänglig på websidan, www.systemair.com. För ytterligare information kontakta: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattecirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 960 anställda.Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen ochsamtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.