Systemair ökade rörelseresultatet med 16 procent

augusti 27, 2008, 13:00
Regulatory information
Systemair ökade rörelseresultatet med 16 procentFortsatt god tillväxt och förbättrad rörelsemarginal för ventilationsföretagetSystemair. Under det första kvartalet (maj-juli) för det brutna räkenskapsåret2008/2009, ökade nettoomsättningen med 13 procent till 787 Mkr (694).Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16 procent till 103 Mkr (89).- Första kvartalet uppvisar fortsatt god tillväxt på de flesta marknader ochförbättrad rörelsemarginal, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair. -Det är också glädjande att vi inlett året med förvärven av Emerson VentilationProducts i USA och Megcool i Malaysia. Förvärven lägger grunden för en fortsattexpansion i Asien samt en breddning av produktsortimentet i Nordamerika.Delårsrapporten i sin helhet finns från och med 27 augusti kl 13 tillgänglig påhemsidan,www.systemair.se.För ytterligare information kontakta: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Sydafrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1 miljarder kronorräkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 900 anställda.Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.

Downloads