Systemair satsar vidare i Asien

april 16, 2008, 15:20
Regulatory information
Systemair satsar vidare i AsienSystemair har förvärvat Megcool Industries i Kuala Lumpur, Malaysia medtillträde 1 maj 2008. Megcool hade en årsomsättning på cirka 20 MSEK 2007 ochett rörelseresultat på cirka 3 MSEK. Företaget tillverkar och marknadsför produkter för tunnel- ochgarageventilation. De tidigare ägarna, med 30 års erfarenhet frånfläktbranschen, fortsätter att vara verksamma inom företaget. -Förvärvet ger oss en konkurrenskraftig produktionsenhet inom regionen och enbas för koncernens fortsatta satsning i Asien. Vi ser goda förutsättningar fören ökad försäljning av Systemairs hela produktsortiment. Etableringen i Malaysiakommer också att vara ett logistiskt nav för vidare distribution av produkterinom regionen, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.Företaget byter i samband med förvärvet namn till Systemair. Gerald Engström, vd och koncernchef, +46 222 440 01 eller +46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, +46 222 44003 eller +46 70 654 40 03Mats Lund, produktionsdirektör, +46 70 516 12 99Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 37 länder iEuropa, Nordamerika, Asien,Mellanöstern, Sydafrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 2,7 miljarderkronor förra räkenskapsåret och har ca 1800 anställda. Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till 16 procent. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Bolaget noterades påNasdaq OMX Nordiska börs Stockholm ioktober 2007.

Downloads