Systemair slutför förvärv av Climaproduct

februari 1, 2008, 08:05
Regulatory information
Systemair slutför förvärv av ClimaproductSystemair har slutfört förvärvet av det italienska ventilationsbolagetClimaproduct i enlighet med tidigare intentionsavtal från augusti 2007.Climaproduct har en årsomsättning på ca 10,7 miljoner euro (100 Mkr) ochrörelseresultat på 1,1miljoner euro (10 Mkr). Climaproduct startade för 20 år sedan och har ca 40 anställda. Huvudkontoretligger i Milano och en mindre produktionsanläggning i Padova. Företaget som harvarit distri¬butör för Systemair sedan 1992, levererar ävenventilations¬produkter från andra tillverkare än Systemair.-	Våra produkter utgör idag endast en mindre del av Climaproducts försäljning.Förvärvet är ett led i vår europasatsning och innebär att vi får en plattformäven i Italien. Vi ser goda förutsätt¬ningar för en ökad försäljning avSystemairs hela produktprogram, säger Gerald Engström, koncernchef förSystemair.Systemair tar över företaget från den 1 januari i år och kommer att ändra namnettill Systemair Climaproduct. För ytterligare information kontaktas:Gerald Engström, vd och koncernchef, +46 222 440 01 eller +46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, +46 222 44003 eller +46 706544003Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten iEuropa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,7 miljarder kronor underräkenskapsåret 2006/07 och har ca 1700 anställda. Bolaget har en väletableradverksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusiveRyssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico,VEAB och Fantech. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatnettoomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under desenaste tio åren har den genomsnittliga omsättningstillväxten uppgått till 16procent. Bolaget noterades på OMX Nordiska Börs I Stockholm i oktober 2007.

Downloads