Systemair stärker närvaron i USA

maj 13, 2008, 13:15
Regulatory information
Systemair stärker närvaron i USASystemair har den 13 maj 2008 förvärvat tillgångarna i Emerson VentilationProducts från det amerikanska företaget Emerson. Ett anrikt företag som hartillverkat fläktar sedan 1890-talet och är beläget i Lenexa, Kansas.Verksamheten består av produktion av fläktar och ventilationsmaterial ochomsätter ca 10 miljoner dollar.Produktionsbolaget kommer att heta Systemair Manufacturing medan försäljningenkommer att integreras med Systemairs nuvarande verksamhet i Nordamerika sombedrivs under namnet Fantech och som idag framför allt vänder sig tillbostadsmarknaden. - I och med förvärvet får vi en bas för fortsatta satsningar på att bygga uppett produktprogram  för den kommersiella marknaden även i Nordamerika, sägerGerald Engström, koncernchef Systemair. - Detta ger oss goda möjligheter attväsentligt öka vår närvaro på marknaden. För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Asien,Mellanöstern, Sydafrika och Australien. Bolaget omsatte ca 2,7 miljarder kronorförra räkenskapsåret och har ca 1850 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetårligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren harden genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Bolaget noterades på OMXNordiska börs i Stockholm den 12 oktober 2007.

Downloads