Systemairs delårsrapport Q2 publiceras 9 december

december 2, 2008, 16:10
Regulatory information
Systemairs delårsrapport Q2 publiceras 9 decemberDelårsrapporten publiceras kl 08.30 den 9 december på svenska och engelska påkoncernens websida www.systemair.com.En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras också påwebsidan.Ingen telefonkonferens kommer att hållas.Kontakter:Gerald Engström, CEO	0222-44001, geen@systemair.seGlen Nilsson, CFO		0222-44003, glni@systemair.seSystemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Sydafrika, och Australien. Bolagetomsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 950anställda.Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.