Systemair - bibehållen omsättning under Q1

september 3, 2009, 13:00
Regulatory information
Pressrelease 3 sept 2009Systemair - bibehållen omsättning under  Q1Under det första kvartalet (maj-juli) för det brutna räkenskapsåret 2009/2010,var nettoomsättningen 790 Mkr (787). Rörelseresultatet minskade med 34% till 69Mkr (103) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7% (13,1).-  Vi är nöjda med att ha uppnått samma omsättning som föregående år, även om viär hjälpta avvalutor och i viss mån förvärv. Rörelseresultatet på 8,7% under lågkonjunkturen,bekräftar att våra kostnadsanpassningar fungerat.Vi har inte gjort avkall på våra framtidssatsningar: produktutveckling,marknadsbearbetning ocheffektiviseringar pågår oförminskat. Fortsatta investeringar iproduktionsutrustningar och byggnader har genomförts. Vi är väl rustade förfortsatt tillväxt när konjunkturen vänder upp igen, säger Gerald Engström,koncernchef för Systemair.Delårsrapporten i sin helhet finns från och med 3 september kl 13.00 tillgängligpå webbsidan, www.systemair.com.För ytterligare information kontakta: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair AB,  739 30 Skinnskatteberg,  Tel 0222-440 00 ,  www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattedrygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka1960 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholmpå listan för medelstora bolag.

Downloads