Systemair - EBIT-marginal nära 9%

november 26, 2009, 08:30
Regulatory information
Under det andra kvartalet (aug-okt) för det brutna räkenskapsåret 2009/10, minskade netto­omsätt­ningen med 12 procent till 829 Mkr (947). Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 73 Mkr (146) medan EBIT-marginalen uppgick till 8,8 procent.
 
- Trots att omsättningen under kvartalet minskade jämfört med förra året, är vi rimligt nöjda med både omsättning och resultat. Det är det bästa enskilda kvartalet sedan förra hösten, då finanskrisen drabbade oss. Samma kvartal i fjol var koncernens bästa någonsin och är i nuvarande konjunkturläge inte möjligt att uppnå. Vi har satsat fullt ut på produktutveckling och försäljningsaktiviteter och har gjort några intressanta förvärv, som kommer att bidra till fortsatt tillväxt. Vi har också fortsatt med investeringar för att effektivisera våra produktionsanläggningar. De neddragningar och effektiviseringar som har genomförts, har gett önskat resultat. Vår bedömning är att vi på de flesta marknader nått botten och att det finns begynnande tillväxt på ett antal marknader. Vi är försiktigt positiva över de kommande kvartalen och tror på god fortsatt tillväxt när konjunkturen vänder upp igen, säger Gerald Engström, CEO Systemair
 
 
Telefonkonferens för frågor till Gerald Engström, CEO och Glen Nilsson, CFO kommer att hållas kl 10.00. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge id.nr 852164.
 
Följande material finns från idag, 26 november 2009, kl 08.30 på websidan
 
  • Delårsrapporten som pdf
  • Sammanfattande presentation och intervju med koncernchef Gerald Engström
  • En powerpointpresentation av Q2 som pdf
 
 
För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, 070-895 90 02
Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, 070-519 00 01
Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, 070-654 40 03
 
 
Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka 1930 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.