Systemair - förvärv i Nordamerika

oktober 12, 2009, 10:45
Regulatory information
Ventilationsföretaget Systemair har förvärvat Divisionen förluftavfuktare från det kanadensiska företaget W C Woods.Verksamheten, som omsätter ca 30 Mkr, kommer att flyttas tillSystemairs dotterbolag i Kanada. Produkterna kommer att fortsätta attmarknadsföras under det nuvarande varumärket Woods i Europa, menunder varumärket Fantech i Nordamerika.- Luftavfuktare är ett närliggande produktområde som passar bra in ivår produktion. Det vänder sig mot den kommersiella marknaden ochblir ett bra komplement för vårt distributionsnät i Nordamerika,säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Systemair AB,  739 30 Skinnskatteberg,  Tel 0222-440 00 ,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika ochAustralien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret2008/09 och har för närvarande cirka 1960 anställda. Sedan grundandetav Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigtuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.  Systemairhar en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB ochFantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMXNordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.