Systemair - förvärv i Nordamerika

oktober 12, 2009, 10:45
Regulatory information
Ventilationsföretaget Systemair har förvärvat Divisionen för luftavfuktare från det kanadensiska företaget W C Woods. Verksamheten, som omsätter ca 30 Mkr, kommer att flyttas till Systemairs dotterbolag i Kanada. Produkterna kommer att fortsätta att marknadsföras under det nuvarande varumärket Woods i Europa, men under varumärket Fantech i Nordamerika.
 
- Luftavfuktare är ett närliggande produktområde som passar bra in i vår produktion. Det vänder sig mot den kommersiella marknaden och blir ett bra komplement för vårt distributionsnät i Nordamerika, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01
Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03
 
Systemair AB,  739 30 Skinnskatteberg,  Tel 0222-440 00 ,  www.systemair.com
 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka 1960 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.  Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.