Systemair - strategiskt förvärv i Indien

november 5, 2009, 08:00
Regulatory information
Systemair har träffat avtal om förvärv av det indiskaventilationsföretaget Ravistar med en årsomsättning på ca 60 Mkr. Iförvärvet ingår rätten till varumärket Ravistar.Ravistar är marknadsledande i Indien inom områdetluftdistributionsprodukter i byggnader, flygplatser samtprocessindustri t ex läkemedelstillverkning med höga krav på renhet.Företaget har drygt 200 anställda och huvudkontor i Noida utanför NewDelhi, säljkontor i Bangalore och produktionsanläggningar i Noida ochHyderabad.Systemair har redan säljkontor i Delhi, Bangalore, Kolkata och Punesamt lager och monteringsanläggning i Alwar. Sedan 2007 har Systemairockså ett bolag, Systemair Software som utvecklar simuleringsprogramför olika ventilationsbehov samt produktvalsprogram för Systemairsprodukter.- Det här är ett strategiskt företagsförvärv för oss, säger GeraldEngström, koncernchef för Systemair. - I och med förvärvet stärker vivår position i Indien och har utmärkta möjligheter att ökaförsäljningen av Systemairs hela produktprogram på den indiskamarknaden.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, 070-519 00 01Anders Ulff, Administrativ direktör, 0705774009Glen Nilsson, CFO, 0706544003Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +4793062700Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, Tel 0222-440 00 ,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika ochAustralien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret2008/09 och har för närvarande cirka 1960 anställda. Sedan grundandetav Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigtuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader.Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico,VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på NasdaqOMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.