Systemair Delårsrapport Q3 1 nov 2008 - 31 jan 2009

mars 5, 2009, 08:30
Regulatory information
Systemair Delårsrapport Q3 1 nov 2008 - 31 jan 2009Tredje kvartalet november 2008 - januari 2009 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 807 Mkr (769). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 35 procent till 67 Mkr (104).Rörelsemarginalenuppgick till 8,3 procent (13,6). Resultat efter skatt minskade med 13 procent till 54Mkr (63). Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr (1,18).9 månader maj 2008 - januari 2009 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 2 541 Mkr (2 296). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 procent till 316 Mkr (319).Rörelsemarginalenuppgick till 12,4 procent (13,9). Resultat efter skatt ökade med 13 procent till 224 Mkr (198). Resultat per aktie uppgick till 4,28 kr (3,74). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246,2 Mkr (144,1). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 25,2 procent (25,4).För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03

Downloads