Systemair förvärvar Energoplus i Slovenien

mars 10, 2009, 08:30
Regulatory information
Systemair förvärvar Energoplus i SlovenienSystemair har träffat överenskommelse om förvärv av aktierna iventilationsföretaget Energoplus i Slovenien med tillträde 1 maj 2009. Bolagethade förra året en omsättning på drygt 100 Mkr.Energoplus är marknadsledande i Slovenien inom produkter för ventilation ochluftkonditionering. Företaget grundades för 1990 och har drygt 20 anställda.- Energoplus har en stark ställning i Slovenien och genom förvärvet får vi godamöjligheter att öka försäljningen av Systemairs produkter, säger GeraldEngström, koncernchef för Systemair.Företaget byter i samband med förvärvet namn till Systemair Energoplus.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika, och Australien. Bolagetomsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 950anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Koncernen omfattarett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads