Systemair informerar om förändringar i koncernledningen

april 3, 2009, 15:00
Regulatory information
Systemair informerar om förändringar i koncernledningenVentilationsföretaget Systemair meddelar att Peter Olofsson, inköpsdirektör, harvalt att lämna Systemair. Peter Olofsson efterträds av Taina Veittikoski, somockså tar över hans plats i koncernledningen. Taina har en lång karriär inomkoncernen i olika ledande positioner, bland annat som vd i dotterbolag och somaffärsutvecklare för koncernen. Samtidigt utökas koncernledningen med Anders Ulff, för närvarandeekonomidirektör som utsetts till administrativ direktör från den 1 april. Andershar arbetat i olika positioner inom Systemair sedan 1999.- Med Taina Veittikoski och Anders Ulff får vi en breddning av kompetensen ochsamtidigt en föryngring av koncernledningen, säger Gerald Engström, koncernchefför Systemair.För ytterligare information kontakta: Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika, och Australien. Bolagetomsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 950anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads