Systemairs Bokslutskommuniké 2008/2009 publiceras den 4 juni

maj 27, 2009, 14:30
Regulatory information
Systemairs Bokslutskommuniké 2008/2009 publiceras den 4 juniÅrsbokslutet 2008/09 publiceras kl 08.30 den 4 juni på svenska och engelska påkoncernens webbsida  www.systemair.com.En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigtpå webbsidan.Kontakter:Lars Hansson, styrelseordf.	070-895 90 02 Gerald Engström, CEO		0222-440 01Glen Nilsson, CFO		0222-440 03Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika, och Australien. Bolagetomsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 950anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.

Downloads