Systemairs Q2, 2009/10 presenteras den 26 november

november 23, 2009, 12:30
Regulatory information
Delårsrapporten Q2 2009/10 publiceras kl 08.30 den 26 november på svenska och engelska på koncernens webbsida www.systemair.com.
 
En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbsidan.
 
Telefonkonferens kommer att hållas kl 10.00. För att delta i telefonkonferensen, ring in på
+46 (0)8 5052 0110, id.nr 852076.
Bilder till telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på webbsidan:
http://www.systemair.com/sv/Investerare--Media/
 
 
Kontakter:


 
 
Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka 1930 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.