Årsstämma i Systemair AB (publ) 2010

augusti 27, 2010, 13:00
Regulatory information
Systemair höll sin årsstämma den 26 augusti 2010 i Systemair Expo iSkinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtligaföreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:UtdelningStyrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie iordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 31augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 3 september 2010 genomEuroclear Sweden AB's försorg.Val av StyrelseStämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna LarsHansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt GeraldEngström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskottNivåerna för styrelsearvode höjs så att styrelsearvodet sammanlagt ska utgå med1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.Protokollet i dess helhet finns tillgänglig på www.systemair.comFör ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44 003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 300anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1440971]