Bra start på året för Systemair

augusti 26, 2010, 13:30
Regulatory information
Första kvartalet i sammanfattning  * Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 817 Mkr (790).  * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 38 procent till 95 Mkr (69).  * Rörelsemarginalen uppgick till 11,6 procent (8,7).  * Resultat efter skatt ökade med 37 procent till 65 Mkr (47).  * Resultat per aktie uppgick till 1,24 kr (0,90).  * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 Mkr (72).Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:"Vi är nöjda med vårt första kvartal, tillväxten är tillbaka och lönsamheten harförbättrats betydligt. Volymtillväxten är ca 6 % men på grund av svenska kronansförstärkning syns det inte fullt ut i ökad omsättning. Rörelsemarginalen harutvecklats positivt tack vare högre volymer och genomförda effektiviseringar.""Vi är också nöjda med att under första kvartalet avslutat tre förvärv; iHolland, Tjeckien respektive Grekland som kommer att bidra till en fortsattpositiv utveckling i Europa. Vi står väl rustade för fortsatt tillväxt genom deinvesteringar som har gjorts i produktionsanläggningar, produktutveckling ochmarknadsföring."För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 300anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1440571]